– Mange elever og lærere er blitt syke. Vi ønsker å vite om skolen er helsefarlig, sier FAU-leder Roald Valle.

Tirsdag ble det arrangert foreldremøte ved Varden skole. Årsaken skal være at elever og lærere blir unormalt mye syke.

NYE MÅLINGER

– Vi tror dette handler om det dårlige inneklimaet ved skolen. Nå har foreldrene til elever i 4. klassetrinn tatt initiativ til en aksjon. Foreldrene har bestemt at de holder barna sine hjemme mandag, dersom ikke elevene får nye klasserom, sier Valle.

Valle forteller at det er to relativt nyoppussede klasserom det gjelder.

– Vi er usikker på hva som er problemet. Cytox var der i går og tok nye målinger. Vi må få vite om skolen er helsefarlig, sier Valle.

Arbeidstilsynet har også dokumentert omfattende forfall ved Varden skole, i likhet med Møhlenpris og Landås. Landås skole er nå stengt, mens Møhlenpris skole stenges til sommeren.

SPØRREUNDERSØKELSE

Arbeidstilsynet har gitt kommunen pålegg om å kartlegge tilstanden og lage vedlikeholdsplaner for alle de 89 skolene i løpet av våren.

Valle sier at FAU vil nå sende ut en spørreundersøkelse til samtlige foreldre for å få dokumentert hvor stort helseproblemet er.

– Det vil vi presentere på et allmøte 14. februar. Da vil også planen kommunen har for Varden skole, presenteres, sier Valle.

Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud sier til BA at Varden skole er en av elleve skoler som kartlegges av kommunen nå.

– I tillegg har vi fått en henvendelse fra rektor angående elever i 4. trinn ved Varden skole. Det tar vi på alvor, og foreldrene vil i løpet av dagen få beskjed om en alternativ løsning.

– MÅ IKKE HAUSSE OPP SAKEN

Rektor Magne Blom sier at de har funnet alternative arealer til de 38 elevene på 4. trinn.

– Vi går ut med informasjon til foreldrene om dette i dag og har en tett dialog med FAU, sier Blom.

Han bekrefter at både foreldre, elever og ansatte har tatt kontakt på grunn av at de føler seg syke.

– Det har vi på alvor. Men jeg blir også kontaktet av elever som er redde fordi de tror at skolen skal rives. Vi må ikke hausse opp denne saken mer enn nødvendig, sier Blom.