- Forkynn mer himmel og helvete!

Artikkelen er over 14 år gammel

Kan Coca-Cola gi litt mer sus og brus i en slapp, norsk folkekirke? Ja, mener NHH-professor Magne Supphellen. Han vil ha mer ild og svovel også.

DEL

Magne Supphellens kunnskapsfelt er hvordan selskaper utvikler merkevarer. I april skal han delta på Familie & Medier sitt seminar om «Kristendommen som merkevare» der han skal forelese over spørsmålet; Hva kan kirken lære av Coca-Cola?

SPISELIG FOR ALLE

– Dersom jeg begrenser meg til kirken i Norge, vil jeg si at dens merkeverdi er betydelig svekket. Kirken er utydelig på hva den står for. Den såkalte folkekirken har akseptert et for stort mangfold i hva den lærer, slik at det hele har blitt irrelevant og slapt, sier Supphellen.

Han drar linken til Coca-Cola når han skal forklare hva som går galt.

– Coca-Cola er et mektig selskap som okkuperer en sentral plass i folks bevissthet. De står for noe forfriskende og er alltid tilgjengelig på så og si en armlengdes avstand. Ledelsen har bygget denne merkevaren gjennom et klart fokus på hva de står for og knallhard satsing på å være til stede der behov oppstår, sier Supphellen.

Professoren mener problemet med dagens kirke er at i et forsøk på å bli spiselig for alle og en hver, så glemmer kirken å dyrke det autentiske.

– Hva er det autentiske?

– Det opprinnelige budskapet som ga opphav til kirken i utgangspunktet, den klassiske lære om synd og nåde, himmel eller fortapelse.

- HELVETE?

– Ja, gjerne helvete. Læren om fortapelsen er en sentral del av kirkens forkynnelse. Dersom en sammenligner kirken i Norge med de steder i verden hvor kristendommen går frem, nemlig Asia og Afrika, ser vi at bakgrunnen for fremgangen er det klassiske kristne budskapet. Det gjelder også budskapet om himmel og helvete. I Norge har man sluttet å forkynne dette, sier Supphellen.

Hallesby-tilstander?

– Står vi rett og slett fremfor en NHH- professor som vil ha Hallesby-tilstander i norsk kristenliv?

(Ole Hallesby var teologen og predikanten som i 1953 holdt sin berømmelige radioandakt der han kort fortalt sa at det gikk nedenom med dem som ikke hadde sin sak i orden med Gud. Det ble rabalder.).

Professor Supphellen tenker seg om før han svarer på Hallesby-tilnærmelsene.

– I innhold vil jeg svare et klart ja. I form blir svaret nei. Hovedbudskapet er ikke skremsler, men tilgivelse, nåde og håp. Dypest sett handler det kristne budskapet om en gedigen bergingsaksjon. Der folk må velge selv om de vil bli berget eller ikke, sier Supphellen.

MØRKEMANN?

NHH-professoren tror det var en lykke for kirken at Ole Christian Kvarme nylig ble Oslo-biskop. Han går likevel ikke så langt som Dagen-redaktør Odd Sverre Hove og sier at Stålsett var en ulykke for kirken.

– Nei, jeg vil ikke si ulykke, men jeg tror Kvarme vil bli bedre. Han kommer til å blankpolere kirkens arvesølv, selve essensen i kirkens tro, bedre enn Stålsett.

– Du er ikke redd for å bli en slags mørkemann-professor som nå blir tatt til inntekt for de konservative?

– Nei, dessuten liker jeg ikke skillet mellom liberal og konservativ. Det bildet er skapt av media. Sannheten er vel heller at det jeg har sagt er noe som kan tas til inntekt for klassisk, kristen tro som storparten av prestene i den norske kirke står for, sier Magne Supphellen.

– Vil folk bytte ut folkekirken med en kompromissløs kirke som polerer arvesølvet sitt?

– Ja, jeg tror det, men noen vil bli provosert. Det må man leve med, sier Supphellen.

Artikkeltags