Havforskningsinstituttet mener at de reelle rømningstallene kan ha vært opp til flere ganger så høye.

Forskjellen ligger blant annet i at det forsvinner langt mer av de små lakseungene som kalles smolt, enn det oppdrettsbransjen har kontroll på.

Det er samtidig den fisken som rømmer som smolt, som kan gjøre mest skade på villaksen, skriver Bergens Tidende.

– Oppdretterne har rimelig kontroll på hvor mange voksne fisk de har i merdene. Samtidig skal det en tydelig årsak til at den store fisken rømmer, slik som et hull i noten. Vi tror derfor at det er smolten som delvis forsvinner ut gjennom maskene, fordi den i noen tilfeller er for liten, og at produsentene ikke har så god kontroll på fisk som er så små, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet.

I en rapport som instituttet nå legger fram, anslås det reelle tallet av lakserømminger til 1,5 millioner fisk.

Fiskeoppdretterne er imidlertid ikke overbevist.

– Det er straffbart ikke å melde fra om rømt fisk. Derfor tror vi ikke noe på at det skulle være underrapportering, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.