Har gjenopprettet data fra fregattens kontrollsystem

Statens havarikommisjon jobber fremdeles med å kartlegge hva som skjedde fra kollisjonstidspunktet og frem til fregatten ble evakuert.

Statens havarikommisjon jobber fremdeles med å kartlegge hva som skjedde fra kollisjonstidspunktet og frem til fregatten ble evakuert. Foto:

Kommisjonen er usikre på hvor mye informasjon de får ut av lagringsmediene som har ligget i sjøen lenge.

DEL

Statens havarikommisjon offentliggjorde 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken.

Der kom det blant annet frem at besetningen på broen på KNM «Helge Ingstad» klarte ikke å skille mellom oljetankeren og lysene på land.

Onsdag ettermiddag har Statens havarikommisjon publisert en ny status for undersøkelsen.

Usikkert hva som kan gjenopprettes

Det er både Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) som står for kartleggingen av hendelsesforløpet.

Arbeidet er konsentrert om kommunikasjonen internt og samarbeidet mellom besetningen på broen om bord på KNM «Helge Ingstad», brobesetningen på tankskipet og Fedje VTS.

Det er blant annet gjenopprettet data fra kontrollsystemet på fregatten. Dette bidrar ifølge SHT til verdifull informasjon om fasen fra kollisjonsøyeblikket til evakueringen av fartøyet.

Det er sikret flere elektroniske lagringsmedier. Dette jobber SHT nå med å hente ut og analysere.

«Det vil bli gjort forsøk på å berge ytterligere datakilder underveis i hevingsprosessen, men det er usikkert om det vil være mulig å gjenopprette informasjonen fra disse etter så lang tid i sjøen.»

Håper på flere svar

Statens havarikommisjon opplyser at de er i dialog med Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret, slik at kartleggingen går sin gang.

Så snart fregatten er hevet og sikret, skal SHT kartlegge skadeomfanget og tilstanden.

Kommisjonen opplyste i november at den endelige rapport vil være klar innen ett år.

Sjøforsvaret vil også gjennomføre en intern undersøkelse av hendelsen.

Dette skjedde i Hjeltefjorden natt til 8. november:

  • Litt før klokken 0300 ankom Kystverkets los «Sola TS» som lå ved Stureterminalen.
  • Klokken 0313 kalte losen opp Fedje VTS og ga beskjed om at de forberedte avgang.
  • Omtrent samtidig var tre andre fartøy på vei nordover fra området sør for terminalen.
  • Cirka 0340 gikk påtroppende vaktsjef gjennom overleveringsrutiner og ble informert om trafikk i farvannet.
  • Cirka 0345 meldte losen på «Sola TS» avgang fra Sture.
  • Cirka 0355 tok påtroppende sjef over vakten på broen.
  • Cirka 0357 så losen ekkoet fra fregatten på radaren. Han så at de var på kollisjonskurs.
  • Klokken 0358 kalte losen opp Fedje VTS og spurte etter fartøyet som kom mot på babord. Losen og kapteinen forsøkte å få kontakt med fartøyet blant annet ved å blinke med Aldis-lampen.
  • Cirka 0400 informerte Fedje VTS «Sola TS» om at fartøyet muligens var KNM «Helge Ingstad». Kort tid etterpå kalte losen opp fregatten og ba dem svinge styrbord med en gang.
  • Litt etter klokken 0400 befant de to skipene seg omkring 400 meter fra hverandre. Kort tid etter slo «Sola TS» full bakk i maskinen og fregatten foretok en unnamanøver, men det var for sent til å unngå kollisjon.

Artikkeltags