Dagen etter forliset av KNM Helge Ingstad kom det en henstilling fra Forsvaret om å stoppe lanseringen av boken «Fregatten KNM Oslos forlis» 30. november, melder rikskringkasteren.

– Dagen etter ulykken ble vi anmodet av forsvaret til å skyve på lansering av boka til neste år, sier forlagssjef Gunnar Totland i Vidarforlaget.

Avtalen med Sjøforsvaret og Sjømilitære Samfund var at lanseringen skulle skje under et arrangement ved Haakonsvern i Bergen fredag. Men etter Sjøforsvarets ønske ble det avlyst og erstattet med et annet i Horten.

«Cowboykultur»

Bokas forfatter er tidligere skipssjef på KNM Oslo, Jacob Børresen. Han tjenestegjorde ikke på fartøyet under forliset. Skipssjef i 1994 var Christian Irgens, som senere fikk mye heder og ære for måten han taklet situasjonen på.

Fregatten forliste på grunn av motorhavari. En mann omkom og ni ble skadd da den grunnstøtte ved Marstein fyr sørvest for Bergen.

Børresen beskriver en kultur i det daværende Sjøforsvaret, som i hans egne ord var en «cowboykultur», der høy risiko ble akseptert.

Bidro økonomisk

Sjøforsvaret bekrefter at de kom med en henstilling om at boka ikke skulle lanseres nå, og at de stanset det planlagte arrangementet ved Haakonsvern.

– Beslutningen ble tatt fordi vi er midt i en krevende situasjon, der vi er fullt opptatt av å ta vare på personell, berge et fartøy og bidra til videre oppklaring, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret.

Hun legger til at Sjøforsvaret ikke har noe imot at boka kommer ut, men at det planlagte tidspunktet ble feil for dem.

Sjøforsvaret har også bidratt økonomisk til bokprosjektet.