Tidligere i uken omtalte BA forskerne ved UiB som forsker på hvordan man kan bruke jordvarme som energikilde.

Ifølge forskerne er bergmassene på Løvstakken et egnet sted for å hente opp jordvarme, fordi området består av granitt og granittisk gneis med naturlig forhøyet radioaktivitet, som gjør det ekstra varmt i berggrunnen vest for sentrum.

Frp-politiker Morten Myksvoll mener at dette bør være et godt argument for å legge det varslede senteret for miljøvennlig energi til Bergen, ettersom det allerede er et forskningsprosjekt på gang her.

I tillegg har det tidligere vært gjennomført flere forsøk med denne typen varme her.

OPPTATT AV ENERGI

– I regjeringserklæringen til den nye regjeringen heter det at man skal «Styrke forskningssentrene for fornybar energi (FME-sentrene) og opprette et eget FME-senter for geotermisk energi i tråd med klimaforliket.» Derfor fremmet jeg forslag på Frps årsmøte om at regjeringen legger det senteret til Bergen, sier Myksvoll.

– Det finnes allerede relevant borrekompetanse her fra oljesektoren som bør kunne overføres til dette feltet. Og siden dette forskningsprosjektet ved UiB allerede er i gang, bør det være et argument som teller til Bergen sin fordel.

Forslaget ble enstemmig vedtatt på Frps landsmøte onsdag kveld.

– Er miljøvennlig energi noe som Frp er opptatt av?

– Frp er opptatt av alle former for energi, og det ser man i regjeringsplattformen og. Oljeutvinningen skal ikke avvikles, men det skal satses på andre former for energi også. Vi er ikke akkurat negative til fornybar energi, svarer Myksvoll.

– Og vi i Bergen Frp er alltid opptatt av å bygge oppunder de tingene som vi er gode på i Bergen, og her har vi et sterkt fagmiljø som kan videreutvikles med et slikt senter.

EKSPORTVARE

Ifølge Myksvoll er det mange langsiktige muligheter ved å utvinne jordvarme.

– I Norge har vi god energiforsyning gjennom vannkraft, men jordenergi kan eksporteres til andre land som ikke har samme energiforsyning, sier han.

– Noe av det mest spennende med dette er hva jordvarme kan bety for mange afrikanske land, for å sikre stabilitet i strømforsyningen der. Det er en av de største utfordringene i næringsutviklingen i mange land.