fana: Hammersland er elevinspektør ved Sandsli videregående skole, men også leder av Moby-stiftelsen som arbeider for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Bergen sør.

I løpet av de siste årene har han opplevd tre overgrep av unge jenter i bydelen.

– Jentene har fortalt meg at noen puttet dop i drinken deres mens de var på fest. De ble alle utsatt for seksuelle overgrep da de ikke var i stand til å gjøre motstand, sier Hammersland.

Han ser svært alvorlig på situasjonen.

Forstår ikke alvoret

– Jeg har merket en tydelig holdningsendring hos unge gutter. De skjønner ikke helt hvor alvorlige det er å forgripe seg mot en jente, sier Hammersland.

Han får støtte av politioverbetjent Bente Liland, som er leder for forebyggende avdeling i Bergen sør.

– En utfordring er at mange ikke forstår hva voldtekt er. Mange tenker at voldtekt handler om at man må begå vold for å oppnå samleie, men det er feil. Dersom en personer sover eller er svært beruset, og ikke har gitt sitt samtykke, begår gjerningsmannen en alvorlig forbrytelse med å forgripe seg seksuelt på personen.

Hammersland forteller at han prøvde å få jentene til å anmelde overgrepene uten hell.

– Jentene er livredde for å bli utstøtt fra vennegjengen da de kjenner overgriperen. De vil ikke ha noe oppmerksomhet rundt saken, og er redde for ikke å bli trodd, sier Hammersland.

Store mørketall

Liland sier at mørketallene er store, spesielt når det gjelder festvoldtekter og der det er en relasjon mellom fornærmede og mistenkte. Tall fra Kripos anslår at mellom 8000 og 16 000 personer opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år, men at svært få av disse blir anmeldt. Av saker som blir anmeldt er det bare en av hundre voldtektssaker som ender med dom. I fjor ble det anmeldt 110 voldtekter i Hordaland, mot 92 året før.

Pass på hverandre

– Vi har blant annet dette som tema når vi er rundt på skolene. Vi vil bevisstgjøre de unge om hva egentlig en voldtekt er, og at man ikke må sette seg i en tilstand som gjør en sårbar for å bli utsatt for overgrep. Vi oppfordre ungdommen til å ta vare på hverandre og det er viktig at også guttene passer på hverandre, sier Liland.

"Jentene er livredde for å bli utstøtt fra vennegjengen.

Bente Liland

Dersom en blir utsatt for overgrep, er det viktig å ta kontakt på voldtektsmottaket for hjelp.

– Det er strenge beviskrav i voldtektssaker og mange saker blir henlagt før de kommer til retten. Det at en sak blir henlagt er ikke det samme som at ofrene ikke er trodd. Vi tror det har en preventiv effekt å kalle mistenkte inn til avhør. I noen tilfeller kan det bety at han lar være å forgripe seg på en ny jente, sier hun.