I vintermånedene finner de flotte rovfuglene sine hekkeplasser. I mars-april er det vanlig at hekkesesongen starter, men i det milde vestlandsklimaet har man registrert hekking allerede ved juletider.

De 50 elevene ved forskerlinjen ved Danielsen videregående kom imidlertid sent i gang med å henge ut kassene de har bygget, men like fullt er det nå registrert hekking i flere av kassene.

Teleskopkamera

–Vi har registrert ugler i tre av kassene vi har hengt opp. En av uglene som har lagt egg kom sent i gang, og rugingen pågår fortsatt, forteller lærer Arnt Frode Stava.

For å sjekke om fuglekassene er tatt i bruk bruker de kamera på en teleskopstang som de stikker inn i åpningen.

Stava er egentlig matematiker, men får god hjelp av to andre lærere som er ornitologer. Sammen skal de lære elevene å samle observasjoner og bearbeide disse.

– Neste år vil vi ringmerke fuglene, registrere alder og hvor mange egg de legger. Med tiden vil vi også kunne si noe om hvordan de beveger seg, fortsetter Stava.

Legger egg etter behov

Uglene er flinke til å beregne hvor mange egg de skal legge ut ifra hvor mye mat som er tilgjengelig. Rovfuglene lever hovedsakelig av smågnagere og jakter helst om natten. Alle kassene er hengt opp i bynære områder som skulle gi uglene rik tilgang på mat.

Hvor mange egg som er lagt i hver kasse har ikke Stava og elevene klart å registrere. Men om dyrene skal klare å gjøre et innhogg i rottebestanden i Bergen, er det viktig at hekkelokalitetene er på plass.

Flere kasser neste skoleår

– Elevene har vært dyktige og har vist stor interesse helt fra starten, fortsetter Stava, og kan fortelle at det er bygget kasser for 20–25 000 kroner.

– Vi har flere kasser som skal ut i august, sier han. Uglekassene skal blant annet henges opp i skogene ovenfor Fjellveien, i Nordnesparken, Nygårdsparken, langs Ulriken og i Løvstien.

Det var uglene som var vårt utgangspunkt, ikke rottene. Men om prosjektet også kan redusere rottebestanden i Bergen blir nok det satt pris på.

– Vi mener at det er viktig å tilby elevene noe som kan gi dem et fortrinn inn mot videre studier, avslutter Stava.