Full krig om Mjellem'en

Artikkelen er over 16 år gammel

– De var ikke i stand til å betale varen, sier Mjellem & Karlsen-selger Helge Stokke. – Vi hadde de pengene vi skulle betale, hevder kjøper Carl Fredrik Seim.

DEL
Seim er bare 28 år gammel, og ble nærmest genierklært da han plutselig sto i spissen for Njari Holding AS som ønsket å kjøpe det tradisjonsrike verftet.

Men i går brast boblen, skal vi tro selger Helge Stokke.

– De klarer ikke å levere oppgjøret. Etter så mange frister har jeg som selger gått litt lei, og mistet troen på at dette lar seg gjennomføre, sier Stokke, som etter alt å dømme forblir eneeier av Mjellem & Karlsen-gruppen.

FLERE FORSINKELSER
Ifølge Stokke var det full enighet om kjøpet, både når det gjaldt pris og innhold i avtalen. Men alle avtaler om innbetaling og dokumentasjon av finansieringen ble brutt, hevder Stokke.

– Det var laget en bindende avtale der det seneste oppgjøret skulle skje 31. mai, men på den datoen ble det ikke levert noe oppgjør. Så ble det fremforhandlet en tilleggsavtale om oppgjør senest 30. juni, men heller ikke på det tidspunktet fikk vi noe oppgjør, sier Stokke.

Seim har et annet syn på saken.

– Vi er overrasket over den utviklingen saken har tatt. I henhold til avtalen var vi beredt på å gjøre opp en del av kjøpesummen den 3. juli, og resten innen utgangen av juli. Pengene har stått hos vår advokat, og det har bare vært ett punkt vi har vært uenige om, sier Seim, som i går ettermiddag var på vei til Spania.

I går toppet det seg da styret i HMS Holding AS, eierselskapet til blant annet Mjellem & Karlsen, gikk ut og anbefalte Helge Stokke å stoppe salget. Ansatte og viktige kunder og kontakter ble også informert.

– Vi er veldig overrasket over at et styre som er kontrollert av Helge Stokke går ut på denne måten i media, er Seims kommentar til utspillet.

FORSVANT
– Vi har forhandlet på overtid, hele tiden med mislighold fra kjøpers side, som fortsatt ønsker mer tid på å levere oppgjør. Men det kjøperne har uttalt i media viser at de har snakket litt høyere enn det de har klart å gjennomføre, sier Stokke til BA.

– Carl Fredrik Seim har kjøpt et hus til 13 millioner kroner og et til 6,8 i løpet av våren. Tror du det kan ha påvirket betalingsevnen?

– Jeg har notert meg disse kjøpene, men jeg kjenner ikke hans private økonomi, eller hvordan han har finansiert husene. Men det er jo lov å lure, sier Stokke.

VIL BRYTE
Nå vil Stokke undersøke om det er noen juridiske hindringer for å bryte avtalen, som i utgangspunktet er bindende for begge parter.

– Forutsatt at det er juridisk mulig vil nok avtalen bli permittert.

Seim ønsker å diskutere saken med de andre kjøperne før han gjør noe mer med saken.

– Vi er fortsatt innstilte på å kjøpe verftet. Men den vendingen saken nå har tatt vil selvsagt få konsekvenser.

– Har du gapt over for mye ved å kjøpe to dyre hus samtidig som du har forsøkt å kjøpe et skipsverft?

– Nei, det har jeg definitivt ikke. Dette går på to helt forskjellige budsjett, sier Seim.

Artikkeltags