Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen vil fjerne flere tusen mål boligareal

Artikkelen er over 7 år gammel

– Eksisterende gule områder som ligger vanskelig til for betjening av kollektivtransport, sykkel og gange må tas ut.

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld har signert brevet til Bergen kommune. «Gule områder», det er områder som fra før av er satt av til bebyggelse på Bergen kommunes kommuneplankart.

NY KOMMUNEPLAN

Nå skal kommunen lage en ny kommuneplan, og i den, mener Fylkesmannen, må byen kunne fremvise et mål om en fortetting på 95 prosent. Det vil si at nesten all ny utbygging må skje i områder som allerede er bebygd, i områder med kollektivdekning.

Fylkesmannen henviser til Oslo, hvor bilbruken har stoppet opp de siste årene, og som i praksis har en fortettingsandel på nærmere 100 prosent.

– Med en slik fortettingsandel av ny boligutbygging vil en ved riktig fortettingsstrategi kunne sikre langt bedre resultater ved neste reisevaneundersøkelse for Bergen, mener Fjeld.

FOR LANGT FRA KOLLEKTIV

Fylkesmannen eksemplifiserer noen områder som må tas ut av den kommende kommuneplanen: Vårheia, Dyngeland og Åsheim.

Bare på Vårheia i Arna er det tenkt omlag 2300 boliger, på Åsheim omlag 200 og på Dyngeland mellom 1000 og 2000 boliger.

– Andre gule områder som vil kunne bli betjent av bane, men som ligger noe frem i tid, må settes på vent, mener fylkesmannen og nevner Haukås.

Det er i Bergenhus og deler av Årstad bydel samt rundt sentrale bybanestopp at fylkesmannen mener Bergen må vokse.

Fylkesmannen mener at Bergen bør la seg inspirere av Oslo sin kommuneplan, hvor «fortettingen primært skal skje i en rekkefølge innenfra og utover langs banenettet».

Fylkesmannen viser også til at det fremgår i regjeringens politiske plattform at den vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

VIL IKKE HA SMULTRING

Henning Warloe sa i et møte i Bergen Næringsråd for noen uker siden at han ikke ville ha en «smultring» av en by, der vekst, liv og aktivitet skjedde rundt sentrum, mens sentrum forvitret.

Rune Fjeld hos Fylkesmannnen mener dette er en svært god ambisjon som også er i tråd med de statlige retningslinjene.

– Kommunalminister Jan Tore Sanner fremhevet da også nylig at man måtte forsterke fortettingen av norske byer for å ta imot folkeveksten fremover, sier Fjeld.

– Men det er vel enkelt å si. Fortetting innebærer ofte konflikter med eksisterende naboer, med støykrav, krav til uteoppholdsplass og så videre. Det pleier å ta mye tid å få til?

– Det er riktig at fortetting ikke er ukontroversielt og uten konflikter. Men det vi sier er at når Bergen kommune skal rullere den store planen sin, så må de gjøre det i lys av de sterke signalene fra sentralt hold.

– Dere vil ta ut en rekke områder som allerede er avsatt til bolig. Blir det ikke et veldig uforutsigbart system for utbyggerne når man kan gjøre det?

– Det kan man kanskje si, men det er slik at det er det politiske privilegium å ta inn og ut noe. Dette er det kommunestyret som gjør, og vi ser i andre kommuner at man tar inn nye areal og trekker fra areal som tidligere var avsatt til bebyggelse. Det er nettopp dette som er arealpolitikk, svarer Fjeld.

Plansjef Mette Svanes i Bergen kommune sier at Fylkesmannens innspill blir en del av diskusjonen og prosessen i planarbeidet.

– Men vi svarer allerede på mange av innspillene fra ved å blant annet varsle at vi skal se nærmere på samordning og lokalisering av offentlig service, undersøke potensiale for boligbygging i senterområdene, sier hun.

Kommentarer til denne saken