– Et enormt løft i dalen

– Det blir et tidsskille, man kan snakke om før og etter kulturhuset. Det blir et enormt løft for Fyllingsdalen!