– Jeg er opprørt og oppgitt.

Slik reagerer leder for helsekomiteen, Siw Anita Lien (Ap), på at byrådet nå vil sende utenlandske tiggere til Strax-huset der byens narkomane får hjelp.

– Det virker som en forhastet konklusjon å sende dem dit. De ansatte på Strax-huset har spesialisert seg på personer med rusproblemer. Utenlandske tiggere representerer helt andre sosiale problemer, sier hun og legger til:

– Byrådet setter to svake grupper opp mot hverandre. Dette er ikke bra, mener Lien, som er redd for at det kan oppstå aggressivitet mellom disse gruppene på Strax-huset.

Hun frykter at byrådets avgjørelse kan endre tilbudet til de rusavhengige på Strax-huset.

Lien peker også på at flere av de utenlandske tiggerne har barn.

– Skal disse også opp på Strax-huset? Blant tunge rusavhengige? Dette er det siste stedet barn bør være, smeller det fra Lien.

FLERE DAGERS FARSE

Det har, mildt sagt, vært mye frem og tilbake fra byrådet de siste dagene når det kommer til utenlandske tiggere i Bergen.

Lørdag rykket Lisbeth Iversen ut i BT og sa at tiggere kunne benytte Sentralbadet til dobesøk og dusjing.

I dag snudde byrådet altså på flisen og åpnet Strax-huset for tiggere.

– Det virker som en hastverksløsning. De feier problemet under teppet, eller for å si det på en annen måte, de har feid problemene over Puddefjordsbroen.

KREVER SVAR

Onsdag er det møte i helsekomiteen. Da vil komitéleder Lien kreve en orientering om denne saken.

– Jeg mener det burde vært en bredere diskusjon rundt dette før man kom til denne løsningen. Jeg har blitt orientert om denne saken gjennom media, sier hun tydelig misfornøyd.

Venstre reagerer kraftig på byrådets forslag om å sende bostedsløse tiggere til Strax-huset

– Å blande mennesker i aktiv rus og bostedsløse tiggere er galskap fra byrådets side. Strax-huset er et lavterskeltilbud for rusavhengige, og bare rusavhengige, ikke svaret på alle byens sosiale problem, sier Erlend Horn (V)

Han mener forslaget til Lisbeth Iversen om å la bostedsløse tiggere få gratis adgang til Sentralbadet, var godt.

– Her har Monica Mælands kalde syn vunnet frem, og det er utrolig synd. Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi ikke kan legge til rette for et eget godt sanitærtilbud for disse menneskene i den perioden de oppholder seg her. De trenger tilgang på toalett og en varm dusj. Strax-husets primære oppgave er å gi rusoppfølging og rent brukerutstyr. Vi må ikke blande disse tingene, sier Horn