Går av dersom Stolt-Nielsen vrakes

Skolebyråd Harald Hove (H) ønsker ikke å fortsette i byråd dersom Ragnhild Stolt-Nielsen vrakes på nominasjonsmøtet i oktober.

Skolebyråd Harald Hove (H) ønsker ikke å fortsette i byråd dersom Ragnhild Stolt-Nielsen vrakes på nominasjonsmøtet i oktober. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Dagens byråd kan gå i oppløsning allerede i midten av oktober. – Jeg slutter dersom Ragnhild Stolt- Nielsen går av, sier skolebyråd Harald V. Hove.

DEL

Onsdag ble det klart at flere bydelsforeninger i Bergen Høyre går åpent ut og støtter byrådslederkandidat Martin Smith-Sivertsen og Dag Skansen.

I tillegg har Bergen Unge Høyre nylig fattet et vedtak om å støtte Smith-Sivertsen. Til nå er det bare Årstad som i følge BT har gitt sin støtte til Ragnhild Stolt-Nielsen, men leder Jana Midelfart Hoff sier at meningene er delte.

Ragnhild Stolt-Nielsen (H) har vært tydelig på at hun går av som byrådsleder i oktober dersom hun taper nominasjonskampen i partiet.

– PROBLEMATISK AT SMITH-SIVERTSEN OVERTAR

På spørsmål fra BA om han blir hvis byrådslederen Stolt-Nielsen vrakes, sier Harald Hove at det er uaktuelt å fortsette i byråd hvis det skjer.

– Jeg har sett Ragnhild Stolt-Nielsens gjennomføringsevne gjennom et tøft politisk år. Hennes prosjekt for byen har jeg tro på. Jeg stiller meg spørrende til gjennomføringsevnen til de to andre kandidatene, sier Hove.

Han mener at det er problematisk at Martin Smith-Sivertsen skal overta en byrådsleder jobb fra dag én da han har vært ute i over ti år.

– Jeg ser ikke hvordan han skal klare å ta over i et system han aldri har operert i. Jeg har ikke tro på hans visjoner for byen, sier Hove.

Han tror den sittende byrådslederen har mer støtte enn det som har kommet frem i media.

KAN PÅVIRKE HØYRES OPPSLUTNING

– Jeg ser ikke en byrådsleder i fritt fall. Det er fremdeles flere bydelsforeninger som ikke har meldt inn sine forslag. Dessuten står meldemmene fritt til å stemme på hvem de vil på nominasjonsmøtet i oktober.

Hove er bekymret over hva en ny byrådsleder og et eventuelt nytt byråd vil bety for Høyres oppslutning i Bergen.

– Høyre har ligget stabilt godt an når det gjelder oppslutning. Store endringer i persongalleriet ett år før kommunevalget kan påvirke vår oppslutning, sier Hove.

Hilde Onarheim (H) sier hun vil gjerne fortsette å være helsebyråd, men det er opptil byrådsleder å bestemme dette. Byutviklingsbyråd Henning Warloe har foreløpig ikke svart på BAs henvendelser.

SMITH-SIVERTSEN KLAR TIL Å TA OVER I HØST

Reglene er slik at dersom Stolt-Nielsen går av, skal egentlig hele byrådet gå av sammen med henne. Deretter må ordfører foreta sonderinger for å finne ut hvem som kan være egnet og ha støtte i bystyret som byrådsleder.

– Vedkommende som blir pekt ut som byrådsleder trenger ikke å sitte i dagens byråd. Den nye byrådslederen vil deretter peke ut sitt eget byråd, forklarer bystyredirektør Roar Christiansen.

Men selv om sittende byrådsleder går av, trenger ikke hele byrådet gå av. Forrige byrådslederskifte ble gjennomført uten at byrådet gikk av.

Byrådslederkandidat Martin Smith-Sivertsen sier til BA han er innstilt på å tre inn som byrådsleder i Bergen allerede i høst.

– Dersom det blir aktuelt og er ønskelig, er jeg klar for det, sier han.

14. oktober står slaget om hvem som skal bli Høyres nye listetopp, men før den tid kommer nominasjonskomiteen med sin innstilling til byrådsleder.

– De nærmeste ukene skal vi ha et intervju med de tre kandidatene for å finne ut av hvem vi mener er best egnet til å være byrådsleder og lede byen. Forslagene fra bydelsforeningene har også en del å si, spesielt dersom alle peker i en retning, sier medlem av nominasjonskomiteen Arent Kragh.

TUNGT ANSVAR PÅ KOMITEENS SKULDRE

– Det er nominasjonskomiteen som sitter med nøkkelen. Dersom de er enstemmige, da er saken mer eller mindre løst. Da må andre kandidater komme som motforslag fra benken, og det er sjelden de går gjennom, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Dersom komiteen er splittet, og slik legger frem en delt innstilling, sier Aarebrot, da er helvete løs.

– Det er da du får bråk, da vil alle krefter mobilisere mot hverandre. Så det hviler et tungt ansvar på komiteens skuldre.

Dersom det kommer flere motforslag fra benken og ingen av dem får over 50 prosent av stemmene, så er det en ny stemmerunde med de to som fikk flest antall stemmer.

TROR PÅ ET SØMLØST SKIFTE

Leder i Bergen Høyre, Kenneth Stien, sier at dersom prosessen leder til en ny byrådsleder er det all grunn til å tro at det blir et sømløst skifte.

– Høyre er et styringsdyktig parti. Vi evner å organisere vårt arbeid på en solid måte. Dessuten vil den parlamentariske situasjonen etter nominasjonsmøte være den samme som før. Partisammensetning og balanse i byrådet forblir uendret, påpeker han.

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at en eventuell ny byrådsleder meget raskt vil få på plass sitt lag. Hvis en eventuell ny byrådsleder vil beholde store deler av byrådet, så blir det en sømløs overgang, sier han.

Artikkeltags