Gatekunst på flere hundre kvadratmeter vegger er et sentralt og synlig innslag når Norges Handelshøyskole (NHH) feirer sitt 75-årsjubileum kommende uke.

Skolen har gått nye veier ved å invitere internasjonalt kjente gatekunstnere til å dekorere vegger. De er bedt om å gi kunstnerisk uttrykk for sitt syn på kapitalismen. Et av innslagene i jubileumsuken blir en debatt om kapitalismen. Der skal norske kunstnere møte «representanter for kapitalismen» ved to NHH-professorer og en formuesforvalter.

SER FREMOVER

– Vi ønsket å lage et kunstprosjekt som var fremadskuende. Vi gir ut en jubileumsbok, og vi har en utstilling som forteller om skolen gjennom 75 år. Det er den tilbakeskuende delen. I tillegg utgir vi en samling av nyere tids fremste publikasjoner fra NHH for å vise NHH i dag, forteller direktør Ole Hope ved NHH.

– Vi ville ha et framtidsrettet kunstprosjekt som en del av jubileumsmarkeringen. Bergen satser på samtidskunst, og etter interne diskusjoner vedtok jubileumskomiteen dette gatekunstprosjektet, sier NHH-direktøren.

Han har ledet gruppen som har lagt opp kunstprosjektet og planlagt debatten.

– NHH blir kanskje oppfattet som tung og utilgjengelig, en kapitalismens portvokter. Vi ønsker å vise en annen side ved høyskolen, sier direktøren.

AKSEPTERT

Gatekunst er beslektet med graffiti og tagging. Men i motsetning til tagging er gatekunsten i stor grad akseptert.

Kunstnerne som har utfoldet seg på NHH har dekorert bygg over hele verden. Den ene kunstneren, britiske Ben Eines, har laget et bilde som ble gitt som gave da den britiske statsminister David Cameron besøkte president Barack Obama.

Hope forteller at kunsten som nå preger NHH ikke er skapt for evigheten.

– På et eller annet tidspunkt kommer vi til å male over den og tilbakeføre bygningene til sitt opprinnelige utseende, forteller han. Det har kunstnerne akseptert.

Jubilerer og utvider

Når jubileumsuken starter, preges NHH av anleggsmaskiner og graving. Høyskolen skal samle all virksomhet på området rundt hovedbygningene. Til erstatning for lokaler i et gammelt industribygg kommer et nybygg på 13.000 kvm som skal stå ferdig i 2013.

75-års jubileet er markert med en rekke faglige konferanser gjennom året. I jubileumsuken er det en rekke arrangementer i neste uke.

Høydepunktet blir selve stiftelsesdagen 7. september. Da blir det festmøte og utnevnelse av ti nye æresdoktorer med kong Harald til stede.

Fredag er 600 skoleelever som går i tiende klasse invitert til miniforelesninger og omvisning på skolen, og lørdag blir det åpent hus for alle som ønsker å se hva NHH driver med.