Gir media skylden for sykepleiermangel

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Syv av ti ledige sykepleierstilliger i eldreomsorgen er ved nye Fyllingsdalen sykehjem.

DEL

En oversikt BA har fått fra Bergen kommune, viser at det per dags dato er 13 ledige faste sykepleierstilliger ved byens sykehjem.

BARE TRE LEDIGE STILLINGER ELLERS I BERGEN
I tillegg til syv ledige stillinger ved korttidssykehjemmet, er det tre stillinger ledig ved demenssenteret ved Fyllingsdalen. Ellers i Bergen kommune er det bare tre stillinger ledige. Ingen av dem er heltidstillinger. Sykehjemmene rapporterer imidlertid om en del ledige vikariater som de ikke får besatt.

I forrige uke skrev BA om 20 sykepleiere som i en bekymringsmelding truet med å si opp om ikke bemanningen økes. Sykepleierne mener bemanningen ved sykehjemmet er så lav at det går ut over pasientenes sikkerhet.

De reagerer blant annet på at de må lage mat, servere måltider og sørge for oppvask, noe som gjør at de får mindre tid til å utføre sykepleierfaglige oppgaver. Det kom også frem at sykehjemmet hadde syv ledige stillinger.

VELGER Å IKKE SØKE

Hvorfor er det så mange ledige stillinger ved Fyllingdalen sykehjem og ikke ellers i eldreomsorgen i Bergen kommune?

– Sykehjemmet er nyåpnet. Det er opprettet flere nye stillinger som det har vært vanskelig å besette. Dette har vært en utfordring også ved oppstart av ny sykehjem tidligere. Negativ omtale av arbeidssituasjonen i media gjør gjerne at noen velger ikke å søke stillinger, sier etatssjef Karl Henrik Nicolajsen ved Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune.

Han tror også en annen årsak til sykepleiemangelen er at det er flere sykepleiestillinger ved Fyllingsdalen enn andre plasser.

Nicolajsen har tidligere uttrykt bekymring for mangel på søkere til sykepleierstilliger ved Fyllingsdalen sykehjem. BA har tidligere skrevet at sykepleierne ved sykehjem i Bergen tjener 20 000 kroner mer enn sykepleierne ved Haukeland sykehus. Likevel velger sykepleierne å jobbe på sykehus.

– Det vi gjør nå er å lyse stillingene ut på nytt. Vi skal nå, sammen med de ansatte, se på organiseringen av arbeidet og arbeidstidsordninger, sier han.

Artikkeltags