Gjør deg klar for reklame-banen

Slik blir det trolig ikke i de historiske deler av Bergen, men ellers i byen kan det bli slik.

Slik blir det trolig ikke i de historiske deler av Bergen, men ellers i byen kan det bli slik.

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylket vil tjene penger på reklame ombord Bybanen, på busser og på holdeplasser.

DEL

Inntektspotensialet er usikkert, men relativt stort. I løpet av en tiårsperiode ser fylkeskommunen for seg at de kan få inntekter opp mot 160 millioner kroner - altså ca 16 millioner kroner per år.

Som mest realistisk regnes...

  • Reklamefinansierte le-skur langs veiene, og reklameplassering på Bybanens holdeplassar på bakveggene til leskurene, eller på frittståande moduler.
  • For dette må reklameoperatøren er vedlikeholde av holdeplassene.
  • I bussene kan det bli reklame i taket og på skjermer der dette er lønnsomt.
  • For Bybanen er det aktuelt med reklame på digitale skjermer som også serverer nyheter og kommunikasjon frå Skyss.
  • For hurtigbåtene er det snakk om innvendige plakater og digitale skjermar.
  • Reklame bak på bussene.

En rekke tiltak, som tverrvegger i leskur som hovedbildet viser, blir det trolig ikke noe av i de historiske deler av Bergen. De negative konsekvensene er for store, mener Skyss og administrasjonen i fylket.

For bussene er omsetningspotensialet størst. 5,6 millioner kroner for innvendig reklame per år, 4,8 millioner kroner for utvendig reklame og 5 millioner kroner for plassering på leskur.

Bybanen kan generere 7,8 millioner kroner for innvendig reklame. Mens holdeplassene kan skaffe opptil 3,8 millioner kroner i omsetning, går det frem av en kalkyle fra Skyss.

KOMMUNEN MÅ SI JA

Skal alt dette gå i boks må Bergen kommune være med på en del av det. Det er fra før klart at det neppe plasseres reklame på leskur som står i «de historiske deler» av Bergen sentrum.

Inntektene som fylket får fra reklame er ikke øremerket til kollektivtransporten. Men en mulighet er at de som får plassere reklame på for eksempel holdeplasser må vedlikeholde dem.

– Vi peker på reklameflater på buss, bane og på leskur. Om det skal være reklame i de historiske deler av sentrum tar vi ikke stilling til. Politikerne avgjør dette og velger omfanget av reklamen og hvor den skal plasseres, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal til BA.

Artikkeltags