Etter lang tid med hektisk byggeaktivitet og til dels store forsinkelser, er seminarrommene og auditoriet ved Studentsenteret nå godkjent for undervisning.

I dag kunne dagens seminarer foregå i nye, lyse og flotte lokaler.

- Dette virker lovende, sier student Solveig Hjelleset.

FORNØYDE: Både hun og de andre jentene i kollokviegruppen for spansk og latinerstudier var fornøyde med det de fikk se i dag. Fra nå av vil de ha undervisning i de nye seminarrommene, og gruppen er spente på hva de nye fasilitetene vil bety for undervisningen.

- Det er i hvert fall godt med litt mer plass, kostanterer sier Rakel Helgheim. I tre år har hun vært en av dem som har måttet vandre fra det ene lokalet til det andre for å ha undervisning.

- Jeg har ikke akkurat lidd under dette, i og med at jeg ikke har opplevd noe annet som student, men jeg gleder meg over de nye lokalene når de først kommer, sier hun til BA.no.

ET SAMLINGSPUNKT: - Dessuten får vi nå en ny og bedre møteplass. Et samlingspunkt, sier Anna Sørdahl. Hun tror at de nye fasilitetene vil ha mye å si for studentmiljøet på Nygårdshøyden.

Også foreleseren deres, Birger Angvik, som er professor i latinamerikansk litteratur, er begeistret i dag.

- Det passer jo veldig bra at rommene er klare nå ved semesterstart. Vi har lenge lidd under mangel på undervisningsrom, sier han. Selv har han undervist på Sydneshaugen, på Dragefjellet og på HF-bygget de siste årene.

- Stedet har variert fra semester til semester, men nå blir det en slutt på det, sier Angvik.