– Ja, på den nye hjemmesiden vil vi fra i dag nå frem til byens befolkning med korrekt informasjon om gravearbeid og konsekvenser av disse arbeidene i Bergen sentrum.

Nyheter

Senioringeniør Arne A. Jensen hos kommunens vann- og avløpsetat kan trekke et lettelsens sukk.

INFO-BEHOV: – Vi var alle kommet inn i en negativ trend, hvor vi følte at informasjonen ikke nådde frem.

Byrådsvedtaket om en samordning av gravearbeidene i sentrum, førte til at Graveklubben så dagens lys i 2007.

BKK Nett, BKK Varme, BossNett, Vann og avløpsetaten i kommunen pluss Telenor er alle klubbmedlemmer.

I lang tid har alle vært klar over at de hadde en vei å gå, når det gjaldt informasjonsarbeidet.

Nå er websiden på plass, og førsteinntrykket er at nå har klubben tatt sjumilssteg i riktig retning.

AJOUR: – Det har vært veldig viktig å komme frem til en løsning som kan holde alle som er opptatt av fremkommeligheten i byens gater à jour, påpeker Jensen.

Og løsningen man landet på er som følger:

Hver gang nettsiden oppdateres, går det automatisk melding videre til BA, BA.no, BT, BT.no, NRK Hordaland, NRK Trafikk, Radio 1 og P4.

I tillegg oppretter Graveklubben en tjeneste som gjør at alle sjåførene i transportbedrifter i Bergen, inkludert enkeltmannsbedrifter i Norsk Transportarbeidsforbund og Norges Lastebileier-Forbund, mottar den samme oppdaterte informasjonen.

I turistsesongen går denne informasjonen også ut til alle hoteller, guider og turbussoperatører.

Nettsiden benytter googlemap, og brukerne kan med enkle tastetrykk på kartet hente ut informasjon om pågående eller fremtidig gravarbeid på de aktuelle gatene, sies det fra Graveklubben.