Grønn politiker ut mot rød mann

Bystyrerepresentant Endre Tvinnereim irriterer seg grønn over alle de røde lysene en fotgjenger treffer på sin ferd gjennom sentrum.

Bystyrerepresentant Endre Tvinnereim irriterer seg grønn over alle de røde lysene en fotgjenger treffer på sin ferd gjennom sentrum. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Byluftlisten vil redusere antall lysregulerte forgjengeroverganger i sentrum drastisk.

DEL

BA står sammen med bystyrerepresentant for Byluftlisten, Endre Tvinnereim, ved Lido-hjørnet i sentrum.

– Bare se og hør! Høy fart og mye støy fra trafikken. Det er ingen tvil om at det er bilen som er sjefen i trafikken i sentrum, sier han.

Dette vil politikeren få gjort noe med. Et av virkemidlene han vil ta i bruk, er å redusere antall lysregulerte fotgjengeroverganger i sentrum drastisk. Istedenfor at fotgjengere må vente på grønn mann, vil han at bilistene skal vente på fotgjengerne.

– For å prioritere de gående i sentrumstrafikken kan en redusere antallet lysregulerte overganger. Vi bør heller ha flere trafikklysfrie overganger hvor bilene har vikeplikt for fotgjengerne.

– BØR FJERNE RUNDT 20-30

Han mener dette bør vise hvem som virkelig er sjefen i trafikken i sentrum, nemlig fotgjengerne.

– Dette bør være et signal om hvem vi prioriterer i bybildet. Det er ikke noe hyggelig å stå i regnet i Bergen og vente i 55 sekunder på at det skal bli grønt lys, for deretter ha fem sekunder på deg for å komme over veien.

Han tok opp saken i onsdagens bystyremøte. Tvinnereim mener at forslaget kan være med på å øke andelen gående og syklende i sentrum på bekostning av bilistene.

– Dette er begynnelsen på et prosjekt vi har lyst å sette i gang. Vi vil se på kryss der det kan være aktuelt å fjerne de lysregulerte overgangene. Jeg mener ikke at vi skal fjerne alle, men rundt 20–30 i sentrum bør være aktuelt, sier han.

–Vil ikke fjerningen av disse lysene føre til flere ulykker?

– Snarere tvert imot. Det vil føre til at farten i sentrum blir lavere. Slik det er i dag er det ingen god flyt for dem som går i sentrum. Fotgjengere har en for lav prioritet.

–Vil ikke dette også føre til mer tomgangskjøring, og dermed mer luftforurensning?

– Kanskje noen vil kjøre mer på tomgang, men det blir mindre forurensning fordi dette vil roe ned trafikken i sentrum. Bilister må i større grad forhandle seg gjennom byen med færre lysregulerte overgangsfelt.

NYE PLANER I SENTRUM

Senioringeniør Trond Karlsen i Statens vegvesen sier at det finnes omtrent 40 til 50 trafikksignalanlegg i sentrum.

– Grunnen til at vi har lysregulerte overgangsfelt er først og fremst for å redusere antall ulykker. Det handler også om å sikre fremkommeligheten, sier han og legger til:

– Jeg tror færre lysregulerte overgangsfelt i sentrum vil føre til lavere fremkommelighet for biler og busser. Bare se når det blinker gult i for eksempel Småstrandgaten. Da blir det fort lange køer, sier han.

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF), sier at det er viktig med trafikklys i overgangsfelt for å ivareta sikkerheten.

– Når Bybanen nå planlegges mot Åsane, vil vi få større trafikkomlegginger. Da vil de gående og syklende også få mer areal i sentrum. Å fjerne en fotgjenger-overgang med lys uten å gjøre andre tiltak vil som regel være negativt for de gående.

Artikkeltags