På et debattmøte i Litteraturhuset tirsdag kom miljøvernminister Bård Vegar Solhjell med departementets avgjørelse om nullutslipp-prosjektet i Blomsterdalen.

  • Nyheter

– Vi kommer til å gi tillatelse til utbyggingen på Ådland, sa han til stor applaus fra salen.

NI MÅNEDER I DEPARTEMENTET

Både kommunen, fylkesmannen, veidirektoratet og samferdselsdepartementet har hatt ulike oppfatninger av utbyggingen.

Miljøvernministeren har hatt saken om boligutbygging på Ådland på sitt bord siden i fjor sommer.

Området Bergen kommune ønsker å bygge mellom 500 og 800 passivhus i er opprinnelig et Landbruks-, natur- og friluftsområde.

Fylkesmannen ville ikke tillate byggingen fordi boligene ligger for langt fra Bybanen (én kilometer), og mener at boligbygging der legger opp til bilbasert ferdsel.

Vegdirektoratet var i all hovedsak enige i det, men mente at dersom det stilles krav om at boligområdet får et velfungerende gang- og sykkelveinett og et bedre kollektivtilbud - så bør det gå greit.

Samferdselsdepartementet, derimot, avviste fagfolkene i sitt eget direktorat sin anbefaling, og ba Miljøverndepartementet om å si nei.

Nå har altså departementet bestemt seg, og resultatet er at Bergen kommune får det som de vil.

– Det er en omfattende plan. Jeg forstår at tidsbruken er frustrerende, men det var vært reelle argumenter på begge sider i denne saken, sier Solhjell til BA.

Ministeren understreker at denne tillatelsen er et engangstilfelle, og at de kommer til å stille krav til Bergen kommune underveis.

– Det er et av Norges mest spennende lavenergi-prosjekter. Når det er sagt så kan jeg godt forstå at fylkesmannen hadde innsigelser. Vi kommer derfor til å stille strenge krav til gode kollektivløsninger. Vi kommer tilbake til dette senere, men kommunen må selv sørge for å oppfylle disse kravene, sier Solhjell.

– VIL VISE VEI FOR HELE BRANSJEN

Utbygger er Bybo som har erfaring fra passivhusområdet Løvåshagen. Dette var det første store boligområdet med passivhusnivå i Norge.

Ifølge utbygger Bybo vil prosjektet bli en viktig veiviser for hele byggebransjen. Også Kjetil Helland i Bybo er dermed naturlig nok begeistret for at departementet nå godkjenner planene.

– Dette er utrolig spennede. Det har vært en veldig lang kamp for å skape gehør for prosjektet, men takket være Bergen kommune og politikerne kan vi nå bygge et pilotprosjekt med mellom 500 og 800 boliger, sier prosjektets daglig leder til BA.

Helland har arbeidet med prosjektet siden januar 2009. Pilotprosjektet ved Ådland er det største pilotprosjektet i Zeb, forskningssenteret for nullutslippboliger. Målet er å utvikle et stort nytt boligområde uten klimagassutslipp.

– Vi vil hente erfaringer fra hele verden, og deretter vise veien langt inn i fremtiden, sier Helland.

Hvilke løsninger som vil bli brukt for å skape null utslipp fra boligene i Ådland-prosjektet er ennå ikke helt avklart.

– Det er mye som tyder på at det bli en stor grad av solcelledrift.

BYRÅDEN: – FORNUFTEN SEIRET!

Bergen kommune og byråd Filip Rygg har vært positive til planene på Ådland. I januar 2010 ga Bystyret sitt ja til å omgjøre LNF tomten til byggeområde for nullutslippboliger.

Byråd Filip Rygg synes derfor dette er en gledens dag.

– Dette er helt fantastisk, og jeg er glad for at prosjektet går mot realisering. At det skal være gode kollektivløsninger er den største selvfølge. Det kommer et bybanestopp 1000 meter fra boligområdet, og det er et busstopp inne på selve tomten, sier han til BA.

– Hvorfor er dette prosjektet så viktig?

– Dette er mer enn et isolert boligprosjekt. Det blir et laboratorium for passivhusbygging i et område hvor vi trenger flere boliger fordi det er mange arbeidsplasser der. Dette er det tverrpolitisk enighet om, sier Rygg.

– Hva synes du om departementets tidsbruk i denne saken?

– Det er kjedelig at det har tatt så lang tid, men nå har fornuften seiret. Grensesprengende prosjekter tar jo ofte lang tid.

Bybo er partner i forskningsprosjektet The Research Centre on Zero Emission Buildings, forkortet til Zeb, sammen med blant andre NTNU og Sintef.