Ifølge Brannvernforeningen ble eieren av boden første gang pålagt å installere sprinkleranlegg i 1994.

Pålegget skal ha blitt gjentatt både i 1995 og i 1996.

– DAGBØTER: - Så langt opptrådte Bergen brannvesen forbilledlig i forhold til tilsynsplikten. Det alvorlige er at brannvesenet aldri fulgte opp sitt eget pålegg om sprinkling av bygget, sier Kalheim.

– De skulle fulgt opp med for eksempel dagbøter inntil eier hadde ryddet opp.

FOREBYGGING ER BEST: I 1999 ble eieren igjen bedt om å sprinkle bygget.

"I en senere brannsynsrapport fra 2005 er sprinkling beskrevet som et tema brannvesenet ved senere anledning vil kunne komme tilbake til. Tidligere krav og pålegg er ikke nevnt. I den siste brannsynsrapporten fra juli i år står det ikke et ord om sprinkleranlegg. Et slikt anlegg var heller ikke montert da brannen inntraff tidligere i høst", påpeker Norsk Brannvernforening.

– Dette er uholdbart. Branntilsyn og god oppfølging av disse er tross alt den viktigste garantien vi har for at brannsikkerheten i såkalte særskilte brannobjekter blir ivaretatt, sier Kalheim.

– Brannvesenet i Bergen har lenge vært kjent for høy faglig kvalitet i arbeidet sitt, men her har de sviktet i rollen som tilsynsmyndighet.

– Etter vårt syn er svikten så alvorlig at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bør se nærmere på brannvesenets rolle i denne saken.