Han mener hovedsynet i Kenneth Rasmussens innlegg samsvarer med Fremskrittspartiets holdning i innvandringspolitikken.

– Vi er for at vi skal innskjerpe vår innvandringspolitikk. Men Rasmussen er en ung og fremadstormende politiker som er noe uerfaren. Noen av formuleringene mot slutten av innlegget er noe uheldige, men ikke noe mer enn det, sier Hagen.

Han ønsker ikke å konkretisere hvilke uttalelser han mener er uheldige.

– Det er klart at når politiske motstandere og en fiendtlig presse endevender innlegg fra våre folk og finner en stakkarslig setning som er uheldig formulert, slår de det gjerne stort opp, sier Hagen.