Halvparten av Norges innbyggere mener det er greit at levering av post lørdager uteblir hvis det må til for å spare penger, ifølge en undersøkelse.

Sju av ti er fornøyd med dagens posttilbud med postomdeling seks dager i uken. Men hvis tilbudet må reduseres, mener halvparten at det er greit å ofre lørdagsutleveringen, skriver Posthornet.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Post- og teletilsynet og handler om Postens leveringsplikt.

Den viser at både privatpersoner og små og mellomstore bedrifter er mer opptatt av å opprettholde framsendingstiden enn lørdagsomdeling. Åtte av ti husholdninger mener det er svært viktig at posten er framme neste dag. 50 prosent mener det er viktig med seks dagers utlevering.

Blant små og mellomstore bedrifter mener over 70 prosent at det ikke er nødvendig med omdeling seks dager i uken.

Bortfall av lørdagsomdeling vil imidlertid ramme distribusjon av aviser og dermed en stor del av befolkningen, viser undersøkelsen. Samtidig kan lengre framsendingstider og færre distribusjonsdager spare Posten for utgifter.

Framsendingstid på tre dager i stedet for ett døgn vil for eksempel kunne spare Posten 238 millioner kroner i året. Å kutte lørdagsposten vil spare Posten for 468 millioner kroner i året.