Gå til sidens hovedinnhold

Han avgjorde dåpen

17. maikomiteen blir «frikjent»

Artikkelen er over 6 år gammel

– Opprinnelig var det jeg som sa at dette skulle vi prøve å tilrettelegge for, medgir havnesjef Inge Tangerås til BA. I dag må han inn på teppet til havnestyret.

På spørsmål om når det var han ga klarsignal til rederiet om dåpen i Vågen, sier Tangerås at reder Torstein Hagen hadde lekt med tanken om en skipsdåp på nasjonaldagen helt siden år 2012.

– Men da hadde han ikke engang bestilt noe skip fra verftet. Senere ble det mer konkret, sier Tangerås.

– Finnes det noen vedtakspapirer på dette?

– Nei, men det finnes vel noen møtereferater. Vi får mange forespørsler om skipsdåper og det er ikke så mye formell behandling i slike saker. Stort sett sier vi ja, vi anser slike hendelser som viktige for en sjøfartsby som Bergen.

– Var saken oppe i havnestyret?

– Ja. Vi har orientert styret om prosessene, om dåpen og det at rederiet ønsket å bruke Bergen som snuhavn. Det var aldri noen kommentarer til det derfra, svarer Tangerås.

17. maikomiteens leder Arne Storetvedt forteller at det var Trude Drevland som ga komiteen beskjed om at skipsdåpen skulle være 17. mai i år.

Saken var bestemt

Storetvedt, har i en redegjørelse fra komiteen skrevet at han ble orientert om skipsdåpen under 17. maikomiteens lunsj i Haakonshallen, 17. mai 2014. Altså nøyaktig et år før dåpen.

– Da var datoen for skipsdåpen bestemt, men ordføreren bare orienterte meg om det, sier Storetvedt.

Datoen var satt. Det gjensto litt diskusjon med komiteen, de fikk lagt arrangementet til senere på dagen etter at det offisielle programmet var over.

Allerede 22. april i fjor kunne BA fortelle at skipet Viking Star skulle få Bergen som hjemmehavn.

Da var den offisielle planen at den første turen skulle gå fra Bergen 16. mai i år.

– Hva tenker du om at så mange var kritiske til denne skipsdåpen på nasjonaldagen?

– Deler av media er var negative, og det var uventet. Men det var også veldig mange som synes at det var et fantastisk flott arrangement, sier Tangerås.

En av årsakene til at Tangerås må inn på teppet i havnestyret i dag er blant annet at havnestyret ikke var orientert om den berømte privatflyturen hans sammen med ordfører Trude Drevland til Venezia.

Flyreisen ned og hotelloppholdet ble dekket av Torstein Hagens rederi.

– Hadde vi visst om dette, hadde vi sannsynligvis reagert, sier styremedlem Terje Ohnstad.

Visste ikke

Havnestyret visste ikke at Inge Tangerås var på skipsdåpen i Venezia før de leste det i avisen ett år senere.

– Er det andre reiser han ikke har opplyst om?

– Det har jeg ingen formening om, vi avventer redegjørelsen, sier styreleder Øistein Christoffersen.

Inge Tangerås sier, som han har sagt mange ganger før, at han så på turen til Venezia som en helt alminnelig jobbreise.

– Hvorfor orienterte du ikke overordnede om at du var i Venezia på rederiets regning?

– Jeg så på det som en helt ordinær jobbreise, det var heller ingen orientering da jeg reiste til Polen for å overvære sjøsettingen av det første skipet til Fjord Line.

– Men betalte Fjord Line for den turen?

– Nei, da betalte havnen.

– Hvordan gikk dagene i Venezia, da?

– Vi var på verftet og så på sjøsettingen, på middagen om kvelden fikk jeg anledning til å snakke med kapteinen om hvordan skipsdåpen skulle kunne gjennomføres på en betryggende og god måte, svarer Tangerås.

Øistein Christoffersen, styrelederen på havnen, sier at det ikke har vært noen vedtak i havnestyret om selve skipsdåpen.

– I hvert styremøte orienterer direktøren om ting som kan være av interesse. Jeg tror han har orientert styret i denne forbindelsen, men jeg husker ikke eksakt når det var, det var lenge siden. Det var en del av hans orientering, og det treffes ikke vedtak i den forbindelse.

– Sett i ettertid, bør slike saker behandles i havnestyret?

– Nei. Den operative virksomheten på havnen gjøres av administrasjonen. Styret blander seg ikke inn i den.