Ifølge den nye rapporten viser det seg at Facebook har blitt en ny arena for kjøp og salg av narkotika.

Det er blitt rapportert salg av cannabis, GHB, ulike typer benzodiazpiner og anabole steroider via Facebook.

– Før var SMS et viktig verktøy for de som solgte og kjøpte narkotika. Nå kan det virke som om Facebook tar over, sier Liv Flesland som har skrevet rapporten.

På nettet finnes det også flere diskusjonsforum der en forteller om erfaringer med rusmidler.

– Flere innlegg kan være med på å «reklamere» for rusmidler. Mens andre skriver om dårlige opplevelser med narkotika, og advarer mot det, sier Flesland.

I tillegg er det også flere som bestiller ulovlige rusmidler i utlandet via internett.

– Det blir gjort flere beslag av ulovlige rusmidler som er bestilt via nettet. Vi har inntrykk av at det ikke er de tyngste stoffene som blir kjøpt via nettet, sier Rune Vollset i Bergen tollvesen.

– Det er nok mest unge som skaffer narkotika på denne måten, opplyser han.

Han forteller at det finnes mange snedige måter på å skjule narkotikaen som blir sendt med post.

– Mange sender narkotika i bokser merket for eksempelsom helsetilskudd, sier han.

Leder i Utekontakten, Marit Sagen Grung, sier at foreldre må være oppmerksomme på barnas internettbruk.

– Rapporten samsvarer med vårt inntrykk. Noen ungdommer bruker nettet til denne type aktivitet. Foreldre bør å en oversikt over hvilke nettsider ungdommen deres bruker. Dette samspillet bør etableres tidlig. Det kan være med å forebygge, forteller hun.