Kulturbyråd Harald Victor Hove (H) har den siste tiden lansert en egen graffitiplan. Planen, som blant annet består i flere lovlige graffiti-vegger, står i sterk kontrast til Oslos nulltoleranse-linje.

– Disse episodene er og blir hærverk, og jeg håper at de skyldige blir tatt. Det er veldig trist at noen går til frontalangrep på byens stoltheter på denne måten, sier Hove.

Han benekter at de lovlige veggene kan fungere som en treningsarena og fremme mer ulovlig graffiti og tagging.

– Gjennom graffitiplanen har vi nettopp undersøkt denne sammenhengen, og det er ingen forskning som viser at dette stemmer, hevder Hove.

Han håper nå at graffitimiljøet selv vil ta affære.

– De som ser på graffiti som kunstform, skiller selv veldig sterkt mellom graffiti og tagging. Dette er tagging og ødelegger for alle som driver seriøst. Jeg tror det er mange i miljøet som er forbannet fordi kortene blandes på denne måten. Hvis det er noen i miljøet som har opplysninger om hvem som kan stå bak dette, håper jeg de gjør sin samfunnsplikt og melder ifra.