Anmeldelsen kom etter at okkupantene nektet å forlate bygningen i går ettermiddag. Ledelsen ved UiB informerte okkupantene i et brev om at de ville koble ut strømmen dersom de ikke forlot bygningen innen klokken 1500 i går.

– Dette brevet forandrer ingenting. Vi blir! kommenterte Ståle Holgersen, en av okkupantene.

Like før klokken 1500 ankom Tore Andre Andersen, bygningssjef ved eiendomsavdelingen på UiB, huset.

– Det er ikke forsvarlig å ha på strømmen i et hus som ikke er bemannet over helgen. UiB er ferdig med å bruke denne bygningen som lagerbygning, og vi slår av strømmen av sikkerhetsmessige grunner, slo han fast. UiB har også besluttet å ha to Securitas-vakter stående utenfor bygningen, slik at ingen skal slippe inn.

– De vil stå her til annen beskjed blir gitt, sier Andersen til BA.
Dette betyr at dersom noen av okkupantene forlater bygningen, slipper de ikke inn igjen.

I løpet av gårsdagen kom rundt 25 nye okkupanter, de fleste studenter ved UiB, til Sydneshaugen 10 for å vise sin støtte.

– Vi blir her til politiet bærer oss vekk, sa Jo Moen Bredeveien og Knut Gjerseth Olsen, to av de nyankomne okkupantene.

Naboene til Sydenshaugen 10 har laget en underskriftskampanje, der de støtter okkupantene. 44 har underskrevet kravet om at «Det er bedre at det bor noen i huset enn at det ikke gjør det».

– Sånn som boligsituasjonen er i denne byen, tror jeg det er nødvendig å aksjonere på denne måten, sier nabo Yngve Seterås.

Sverre Spildo sier til BA at UiB aldri har akseptert situasjonen, men at de ville gi okkupantene tid til å tenke.

– Slike okkupasjoner er ulovlige, men vi ønsket i det lengste å unngå en politianmeldelse, sier han.