Betydelig snøskredfare i fjellet

Vind og nysnø kan være en farlig kombinasjon. Nå er det betydelig snøskredfare på hele Vestlandet.

DEL

I formiddag ble Vikafjellet stengt grunnet fare for skred ved Holasvingene.

Rasfaren er rett og slett betydelig i store deler av landet.

– Ja, skredfaren er betydelig fra Hardanger til Nord-Norge, sier vaktleder ved snøskredvarslingen, Tommy Skårholen i NVE.

– Hva vil det si?

– Rasfaren kategoriseres mellom 1–5. Vi befinner oss nå på 3. Dermed er snøskredfaren betydelig, sier han.

Han påpeker at skredfare 5, er meget sjeldent. Så 3 er et ganske høyt tall.

Årsaken er selvsagt det rufsete været vi har i vente.

– Det er vind og nysnø. Det gi ustabil fokksnø.

– Hva innebærer det?

– Vinden tar med seg nysnø og ubunden snø. Snø pakker seg forskjellige steder i terrenget. Den blir kompakt og binder seg i flak. Under ligger gjerne løs nysnø. Dermed blir laget under svakt, sier han.

Dette fører til ustabile forhold og flakskred kan lett utløses av for eksempel skiløpere.

– Det skal ikke så mye til, sier han.

Han advarer om forholdene og sier at de som skal ferdes i fjellet må holde seg oppdatert.

– Vi forventer at snøskredfaren vil være betydelig i flere dager fremover.  

Fokksnø

Fokksnø oppstår når vind flyttet på løs eller ubunden snø som ligger i terrenget. Når vinden flytter på snøen, brytes snøkrystallene ned slik at snøkrystallene kan pakkes tettere eller mer kompakt. Når de vindtransporterte snøkrystallene legger seg i lesider og fordypninger, binder snøen seg sammen til flak.

Faretegn knyttet til fokksnø er: Vindtegn i snøoverflaten, snøoverflaten binder seg og danner myke eller harde flak, skytende sprekker, drønnelyder (sjelden), ferske skred.

Kilde: varsom.no

Artikkeltags