– Dette er utrolig viktig å huske denne fristen som Bergen kommune har satt. I 2005 er toget gått, sier advokat Per Magne Kristiansen.

Han har selv fått flere hundre telefoner fra folk som har ringt ham om overgrep ved barnehjemmene i perioden fra 1954 til 1980. Etter at han engasjerte seg i saken og de første begynte å få sine erstatninger har telefonene vært veldig mange. Ikke bare fra Bergens-området, men også fra resten av landet og utlandet.

TRENGER ADVOKAT

– Det er mulig at noen av disse har forstått det slik at jeg har tatt saken deres. Har de ikke fått brev fra meg der jeg ber om dokumentasjon, så har jeg ikke deres sak. De må selv sørge for å ta de skritt som skal til for å kreve erstatning, sier Kristiansen.

Han er redd for at flere kan ha misforstått og tror de har krevd erstatning allerede.

– De bør forsikre seg om dette før fristen går ut. Det er utrolig viktig, sier Kristiansen.

Han har selv vært advokat for 30 barnehjemsbarn, blant annet mange fra Garnes Guttehjem. Han var også aktivt med i arbeidet med å lage en kommisjon som skulle vurdere erstatningene.

I prinsippet kan alle som har bodd på barnehjem som kommisjonen har tatt for seg kreve en standardisert erstatning fra Bergen kommune.

50 MILLIONER

Den høyeste erstatningen som ble gitt av kommisjonen var på 650 000 kroner. Erstatningsordningen kan koste opp mot 50 millioner kroner for Bergen kommune.

Mellom 1954 og 1980 hadde Bergen kommune ansvaret for barnehjemmene. Utvalget som gransket barnehjemmene i Bergen, konkluderte i fjor med at barn ved ni av elleve barnehjem var blitt fysisk mishandlet i denne perioden. Mange fikk også mangelfull skolegang.

I år fikk de første sine erstatninger etter år med misbruk i barndommen.

– Mange barnehjemsbarn har lest det som har vært skrevet og selv skjønt at de har rett på erstatning. Men nå tidsfristen for når de kan melde seg for erstatning er 1. januar 2005. Det ville vært fryktelig om de som har krev på erstatning ikke får det, sier Kristiansen.