Et samlet styre gir sykehussjef Eivind Hansen kritikk, skriver Bergens Tidende , men han sier han ikke vil gå av.

Dødsfallet ved akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus i oktober sto onsdag på dagsordenen til styret i Helse Bergen.

En 43 år gammel mann kom til sykehuset med symptomer på hjerteproblemer. Han ble plassert på et rom alene i påvente av legeundersøkelse, som skulle vært gjort innen 15 minutter. Halvannen time senere ble han funnet død. Bergens Tidende skriver at mannen hadde forsøkt å slå alarm, men ingen kom for å sjekke – og etter 44 minutter ble alarmen slått av.

Fredag leverte fylkeslegen en tilsynsrapport som slo fast at ansvaret for svikten ligger hos sykehusledelsen.

Signy Midtbø Riisnes, nestleder i styret, sier hendelsen får henne til å kjenne tristhet og skam.

– Det skal ikke være mulig for en 43 år gammel mann å dø alene på et rom i akuttmottaket på et sykehus, sier hun.

Eivind Hansen selv sier styret har grunnlag for å kritisere, men vil ikke vurdere sin stilling. Han peker på at styret samtidig sier at sykehuset har god ledelse og god organisering.

– Jeg vil ikke gå av på grunn av denne kritikken, men jeg tar ansvar. Det gjør jeg ved å sørge for at organisasjonen tar steget videre.

Hansen sier ledelsen lenge hadde jobbet for å løse problemene på akuttmottaket da dødsfallet skjedde. Sykehuset vil nå bruke 20 millioner kroner på å bedre bemanningen både blant leger og sykepleiere. Det er dessuten satt i gang arbeid med en handlingsplan.

Fylkeslegen har anbefalt politiet å etterforske dødsfallet.