Djabrail (6) døde etter sykehustabbe. En egen etterforskningsgruppe er satt inn i granskningen av saken. Bergenspolitiet får også råd fra Kripos.

– Store ressurser er satt inn. Vi etterforsker bredt for å se om det har forekommet straffbare handlinger fra enkeltpersoner eller helseforetaket, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til BA.

Ingen siktet

Den seks år gamle gutten fikk ved en feil en sprøyte inn i hjernen på Haukeland Sykehus. Han ble påført livstruende skader, og døde etter kort tid.

Høyland er påtaleansvarlig i saken. Hun bekrefter at ingen personer foreløpig har status som siktet eller mistenkt.

Fem etterforskere fra vold- sedelighetsseksjonen deltar i gruppen. I tillegg har politiet innhentet spesialkompetanse, samt at Kripos bidrar med rådgivende bistand.

Flere personer er allerede avhørt, blant andre guttens foreldre, men Høyland ønsker ikke å kommentere detaljer fra avhørene.

Sykepleier tiltalt

– Vi etterforsker om det har funnet sted brudd på helsepersonelloven, sier politiadvokaten.

– Hva med straffeloven?

– Først må vi klarlegge faktum og hvordan dette kunne skje, så får vi vurdere om andre straffebestemmelser kan anvendes, sier Høyland.

Det er svært sjelden at helsepersonell settes under tiltale for uaktsomt drap. Men så sent som i sommer ble en sykepleier i Nord-Trøndelag tiltalt for uaktsomt drap etter å ha gitt en kvinne (84) for mye morfin på et sykehjem.

Strafferammen er fengsel i inntil tre år.

Foreløpig rapport

Tidligere denne uken kom den foreløpige rapporten om Djabrail fra Statens helsetilsyn.

– Vi skal gå gjennom den gi tilbakemeldinger til Helsetilsynet innen fire uker. Det er viktig at alle fakta er med i rapporten, sier Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland sykehus.

Han vil igjen beklage situasjonen til de pårørende.

– Rapporten viser at det var feil, i tillegg til at den peker på svakheter i rutinene våre og antyder at vi må jobbe mer med oppfølging og undervisning, sier Hansen.

Han sier de har gått gjennom alt som blir nevnt i rapporten, og vil i tillegg se på rutinene ved andre klinikker på sykehuset.

Tilbake i jobb

Helsepersonellet som var delaktig i pleien til Djabrail er helt og delvis tilbake i arbeid.

– Vi har fulgt dem tett opp helt siden hendelsen, sier sykehuslederen.

De ansatte har fått noe tilpassede arbeidsoppgaver. Hvordan det er tilpasset ønsker ikke Hansen å kommentere.

– Dette er en svært alvorlig sak, som også har fått stor medieomtale. Det har påvirket hele avdelingen og også hele sykehuset, sier han.

Begravet i Tsjetsjenia

Onsdag var familien til Djabrail på vei hjem fra guttens begravelse i Tsjetsjenia.

– De har fått bekreftet sine mistanker om at det har foregått rutinesvikt på Haukeland. Det er sårt og bittert for dem at dødsfallet til sønnen kunne vært unngått hvis rutinene hadde blitt fulgt, sa en av familiens advokater Jan Inge Thesen onsdag.

Familien sier det er viktig å få vite nøyaktig hva som skjedde, og å forhindre at det samme skal skje med andre.