Fredag avga havnestyret sin innstilling til om havnedirektør Inge Tangerås skal få komme tilbake igjen i direktørstolen etter cruise-saken.

Tangerås har vært suspendert fra sin stilling som havnedirektør i 16 måneder, som følge av at han og Drevland ble siktet for henholdsvis korrupsjon og grov korrupsjon i cruisesaken.

I desember i fjor henla statsadvokaten saken mot både Tangerås, Trude Drevland og skipsreder Torstein Hagen.

Etter det BA kjenner til, ønsker ikke havnestyret at Tangerås skal fortsette som havnedirektør.

Dette går også frem av vedtektene for Bergen og omland havnevesen.

I vedtektene kommer det frem at det er styret som ansetter og avskjediger bedriftens ansatte, med unntak av administrativ leder. Å tilsette og avsette øverste leder, altså direktøren, er det bare havnerådet som kan gjøre.

Saken hadde ikke trengt å gå videre til havnerådet dersom havnestyret ønsket at Tangerås skulle gå inn igjen i stillingen som havnedirektør, slik BA forstår vedtektene.

Selv om havnerådet skal behandle saken, er det svært sjelden at styrets innstilling blir gjort om. Om havnerådet hadde kommet til en annen beslutning enn havnestyret, er det uansett umulig for Tangerås å fortsette da han ikke har styrets tillit.

Det etiske reglementet til Bergen kommune har vært avgjørende i styrets vurderinger.

Ikke ønsket

– Styret er enige om en innstilling. Denne ferdigstilles og oversendes havnerådet i neste uke, sa styreleder Jan Erik Kjerpeseth til BA utenfor møtelokalet og legger til:

– Det er overveiende sannsynlig at havnerådet tar den endelige beslutningen i saken i uken deretter, sier Kjerpeseth.

Leder Jon Askeland, viser til at havnerådet er innkalt til møte 9. februar.

Cruise-saken

* Daværende ordfører i Bergen Trude Drevland (H) høstet kritikk etter at det i juni 2015 ble kjent at hun, sammen med havnedirektør Inge Tangerås, var blitt fløyet i privatfly til Venezia for å delta i sjøsettingen av cruiseskipet Viking Star.

Turen var betalt av cruisereder Torstein Hagen.

* Drevland takket også ja til et ukecruise til en verdi av 100.000 kroner fra Istanbul til Venezia samme høst sammen med en venninne, men avlyste turen etter at pressen begynte å skrive om saken.

* Økonomiavsnittet i Hordaland opprettet politisak i mai 2015. Den ble henlagt, men statsadvokaten beordret ny etterforskning, og 18. september 2015 ble Drevland, Tangerås og Hagen siktet for grov korrupsjon.

* Drevland gikk ut i ulønnet permisjon. Ordførervevet gikk ved valget i september 2015 til Arbeiderpartiet.

* I desember ble det kjent at siktelsene mot Drevland, Tangerås og Hagen er henlagt.

Kjerpeseth ønsker foreløpig ikke å kommentere hva styrets innstilling er.

Inge Tangerås ønsker ikke å kommentere saken, men BA vet han er kjent med styrets innstilling. 

Tangerås har tidligere vært tydelig på at han ønsker å komme tilbake til jobben.

– Jeg har savnet jobben hver eneste dag, og vil tilbake, sa Tangerås til BA etter at det ble klart at statsadvokaten henla saken mot både han og Drevland på grunn av bevisets stilling.

Uenighet om Tangerås er rett mann

BA har tidligere fått opplyst fra kilder at det fra høyt hold i havnen er uttrykt at Tangerås er uønsket som havnedirektør, uavhengig av om han skulle bli frikjent.

Årsaken skal være at han ikke anses som rett person til å lede omorganiseringen som pågår, og at han ikke er rett person til å lede det nye havneselskapet som medlemskommunene har vedtatt skal opprettes.

Men fremtiden til dette selskapet er på langt nær avklart. Kystverket mener at planene til Bergen og de andre kommunene ikke holder mål.

Spørsmålet om havneeiendommene har vært den store knuten i omorganiseringsspørsmålet i flere år, derfor er det også mye arbeid igjen før saken er løst.