Regjeringens beslutning er i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Departementet begrunner avgjørelsen med at forordningen faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, og er dermed ikke EØS-relevant. De mener også Norges særegne værforhold, spesielt om vinteren, gjør at vi må ha et lokalt utformet regelverk.

– Den forferdelige helikopterstyrten ved Turøy var en tragisk påminnelse om at ulykker brått kan ramme. Jeg vet at oljemiljøet er opptatt av at sikkerhetsarbeidet videreføres med full kraft, og at alle regler og rutiner skal ta hensyn til norske forhold og den kompetansen som våre fagmiljøer har utviklet, sier samferdselsministeren

Solvik-Olsen understreker imidlertid at han har stor tillit til sikkerhetsarbeidet som foregår på europeisk nivå, og at flere elementer i regelverket kan bli tatt inn i norsk lov.