I august 2010 trakk byrådet tilbake skjenkebevillingen MC Norway (nå en del av Hells Angels) fikk en uke tidligere.

  • Nyheter

Klubben ville skjenke alkohol under et arrangement i fjellhallen i Helldalen. Men på oppfordring fra politiet trakk kommunen tilbake bevillingen.

31 av de 52 personene på gjestelisten hadde vært siktet eller straffet i bortimot 600 saker, alt fra narkotikalovbrudd, ran/utpressing og voldskriminalitet.

Da Fylkesmannen i fjor høst kjente tilbaketrekkingen ulovlig, sendte den omstridte MC-klubben advokatregningen til myndighetene.

BYRÅDET VAR OVERRASKET

– Vi er overrasket over denne fortolkningen, og vil begjære saken omgjort av Fylkesmannen. Signaleffekten blir helt feil, sa byrådsleder Monica Mæland til BA.

Fylkesmannen valgte likevel å opprettholde vedtaket. Statens mann mener det ikke var noen tungtveiende hensyn som ga grunnlag for omgjøring.

–At administrasjonen ikke fanget opp de politiske signalene, må kommunen selv bære ansvaret for, gikk det frem av vedtaket.

FYLKESMANNEN KUTTET

Advokaten til MC-klubben sendte en spesifisert regning på 14,5 arbeidstimer.

Fylkesmannen i Hordaland er enig i at det var nødvendig med advokathjelp i forbindelse med klageomgangen.

Men Fylkesmannen mener at 8,5 timer advokatjobb er mer enn nok og har avkortet flere av postene på drøyt 7000 kroner.

JOURNALISTHENVENDELSE

Blant annet hadde advokaten fakturert 1,5 timer for gjennomgang av vedtak, besvarelse av henvendelse fra Bergens Tidende og kontakt med klient for å få avsluttet saken.

– Fylkesmannen finner ikke at kostnader påløpt til besvarelse av henvendelse fra Bergens Tidende har vært nødvendige for å få endret byrådets vedtak, heter det i brevet.