Hjemmetjenesten bryter loven: Mangler rutiner for ernæring

– Vi har ikke klart å lage en ernæringsplan for pasientene, erkjenner enhetsleder.