– Det som er kommet frem i denne saken er bekymringsfullt, sier helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF).

Tirsdag kveld ble det kjent at Orange Helse har fått sparken som leverandør av vikartjenester til norske sykehus, grunnet omfattende brudd på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Det private helseforetaket leverer også tjenester til Bergen kommune, både i form av brukerstyrt personlig assistanse og i form av eldreomsorg.

Venter på rapport

Bruddene på arbeidsmiljølovens bestemmelser ble avdekket i en granskingsrapport laget av Deloitte.

I kjølvannet av rapporten sa Helseforetakenes innkjøpstjenester (Hinas) opp avtalen med Orange Helse.

– Vi vil lese denne granskningsrapporten grundig, forsikrer helsebyråd Ljosland.

Hun forteller at Bergen kommune varslet Orange Helse i januar om at avtalen de har med kommunen skal gjennomgås.

– Vi har satt i gang en systematisk gjennomgang av avtalene med private tilbydere for å få bedre kontroll over lønn og arbeidsvilkår, sier hun.

Byrådet har bestemt at avtaler med private uansett skal gjennomgås grundig når kontraktene utløper. Orange Helses kontrakt går ut på nyåret. Ljosland sier at de nå avventer kommunens egne undersøkelser.

– Dersom det kommer frem lignende funn i våre avtaler, må vi gjøre en ny vurdering.

Birgitte Gullestad, innkjøpssjef i kommunen, sier at rapporten etter planen skal være klar i begynnelsen av mai.

– Forutsatt at vi ikke trenger å be om ytterligere opplysninger fra Orange Helse med bakgrunn i noe vi finner i rapporten fra Hinas, sier hun.

Tror det finnes mer rot

Sara Bell, leder for Fagforbundet i Bergen, har flere ganger tidligere ytret seg kritisk til bruken av private leverandører av offentlige tjenester.

 

Hun peker på at Hinas skriver i sitt oppsigelsesbrev at Orange Helse sine svar til avvikene ikke viser gode utsikter til forbedring fra helseforetakets side.

– Det samsvarer med de svarene vi har hørt fra dem før. De påstår at avvikene skyldes rot og misforståelser, sier Bell.

Hun tror ikke dette er et isolert problem, men mistenker at det finnes lignende avvik hos andre private vikarbyråer.

– Denne granskningen tar for seg ni vikarer i løpet av tre måneder. Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg hva en grundig revisjon av alle disse byråene hadde avdekket, mener hun.

Bell understreker at hun synes det er gledelig at dagens byråd tar denne problemstillingen på alvor, blant annet jobbes det med å opprette en kommunal vikarpool.

– Men denne rapporten illustrerer at offentlig sektor har lite oversikt over hva som egentlig foregår, og bør være et sterkt signal om at det er på tide å rydde i egne rekker.

Drifter også asylmottak

Orange Helse har også avtale om drift av asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Breimyra i Åsane.

Sissel Mehammer, fungerende regiondirektør i UDI, sier at de har faste, årlige tilsyn på sine mottak.

– Vi har akkurat hatt tilsyn på mottaket i Åsane, der vi blant annet så på forhold som handler om lovlige turnuser og bemanningsplaner, sier hun.

Rapporten fra det tilsynet er foreløpig ikke klar, men vil bli offentlig når den foreligger.

– Uakseptabelt

Driftsleder hos Orange Helse, Karen Sandstø Kvam, sier til BA at bruddene på arbeidstidsbestemmelsene er uakseptable.

– Våre egne, interne retningslinjer har ikke vært fulgt, og vi har allerede skjerpet inn dette.

Ifølge Kvam har de hatt et tett og godt samarbeid med Bergen kommune i mange år.

– Vi har en løpende dialog med kommunen om hvordan arbeids- og hviletidsbestemmelser skal praktiseres, som er noe alle aktører i helsesektoren har en kontinuerlig utfordring med. Vår erfaring er at kommunenes revisjoner er ryddige og grundige, sier Kvam.

Orange Helse

Privat helseforetak som leverer tjenester innen eldreomsorg, brukerstyrt personlige assistenter samt tilbyr vikartjenester innen sykepleie.

Ble i forrige uke sagt opp som leverandør av vikarer til norske sykehus på grunn av omfattende avvik fra arbeidsmiljøloven.

Blant annet fikk ikke ansatte de tilleggene de har krav på, og hviletid mellom vaktene ble ikke opprettholdt.