Sykehjem frikjennes av Fylkeslegen

Sykehjemslegen sendte bekymringsmelding om bruk av sterke smertestillende ved Konows senter. Nå har Fylkeslegen konkludert med at sykehjemmet driver forsvarlig.