Etter flere år med forhandlinger vedtok Beslutningsforum tirsdag at norske sykehus kan ta i bruk kreftmedisinen Kadcyla ved behandling av brystkreft med spredning.

Dette var legemiddelprodusenten Roche sitt åttende pristilbud.

– Denne gangen ble det ja. Prisen er gått såpass mye ned at nå er legemiddelet kostnadseffektivt, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, til Dagens Medisin, som først omtalte saken.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun, som selv har brystkreft med spredning, har vært en forkjemper for å få behandlingen tilgjengelig for alle. Hun går selv på medisinen, og måtte ha lagt ut rundt 900.000 kroner årlig om hun skulle ha fortsatt med å betale for den selv.

– Jeg syntes det er helt galt å måtte betale privat, det er helt imot mitt verdisyn. Men når det handler om liv og død, kan du ikke velge, sa hun til BA i søndagens portrettintervju.

Om lag 100 pasienter er årlig aktuelle for behandling med Kadcyla.

Beslutningsforum for nye metoder

  • Skal være et prioriteringsverktøy for metoder i spesialisthelsetjenesten.
  • Skal veie nye metoder ut fra følgende tre, likestilte, kriterier: Nytte- , Ressurs- og Alvorlighetskriteriene.
  • Består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
  • I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene og en sekretær fra Helse Nord RHF. Bisittere er informasjonskonsulent og medisinsk rådgiver fra Helse Nord RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren.
  • Forumet fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.
  • Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktørene.

Kilde: Nyemetoder.no, wikipedia.no

– En gledens dag

Etter å ha mottatt meldingen om at medisinen nå er godkjent forteller Hestetun til BA at hun er fryktelig glad for vedtaket.

– Dette er en gledens dag - for dette kommer mange til gode. For min egen del er jeg glad for at det nå er en offentlig medisin som jeg kan få på Haukeland i stedet for å måtte reise til Oslo, sier hun.

Fylkesordføreren har brukt medisinen siden månedskfitet februar-mars i år og opplever at medisinen har hatt god effekt.

– Jeg er veldig optimistisk, sier hun.

Ifølge en artikkel i VG viser internasjonal forskning at medisinen har livsforlengende effekt. Den amerikanskje kreftorganisasjonen ASCO støtter medikamentet.