Nekter å jobbe uten svar

Sykehjemslege Rodgeir Vinsrygg nekter å komme på jobb før ledelsen tar hans bekymring om bruken av sterke smertestillende på alvor.