Kritisk til kutt i bofellesskap

Bystyrerepresentant Mikkel Grüner (SV) reagerer på innstramminger som gjøres i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Bystyrerepresentant Mikkel Grüner (SV) reagerer på innstramminger som gjøres i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Foto:

SVs Mikkel Grüner er i harnisk da innstramminger ved bofellesskapene for psykisk utviklingshemmede oppleves krevende for ansatte og pårørende.

DEL

I onsdagens bystyremøte tok bystyrerepresentanten opp det både pårørende og ansatte opplever som kutt i tjenestene.

– Det meldes om en svært trang ressurssituasjon. Lederne får ansvar for flere ansatte enn før. Det er innført kutt i tiden til overlapp mellom vaktene, uten noen faglig begrunnelse, sa Grüner.

– Skal ikke være et sted for ren oppbevaring

Han viser til at bofellesskapene for psykisk utviklingshemmede skal være en bolig, ikke et sted for ren oppbevaring.

– Det meldes også om omfattende bruk av ringevikarer, noe som går ut over forutsigbarheten og stabiliteten. De ansatte gjør en viktig jobb under vanskelige betingelser, men dette kan ikke over tid veie opp for manglende ressurser, sa SVs representant.

Han ville vite hvor mye tiden til overlapp hadde blitt redusert.

Helsebyråd Vigdis Gåskjenn forsvarte seg med at noe av det første dagens byråd gjorde var å reversere kutt til tjenesteområdet foreslått av det forrige byrådet.

Hun er ikke enig i at kommunen har kuttet i tjenesten.

– Siden har vi styrket budsjettene med målrettede satsinger på flere boliger, flere dagsenterplasser og mer avlastning til familier med særlig ressurskrevende barn. Samtidig driver vi omstillingsarbeid i tjenestene slik at vi bruker ressursene på en best mulig måte.

– Setter av mer tid ved behov

Hun påpekte at når nye turnuser utarbeides, vurderes det alltid hva som er forsvarlig bemanning og hvor mye tid som settes av til overlapping i forbindelse med vaktskift og administrative oppgaver.

– Som utgangspunkt legges det nå inn overlapping på 15 minutter i forbindelse med vaktskifte og 60 minutter til møte hver uke. Dette vurderes som et godt utgangspunkt, er det spesielle forhold som tilsier at det bør settes av mer tid, så settes det av mer tid.

Hun viser til at noen har ikke hatt noe overlappingstid, mens andre har hatt 30 minutter.

– Etter endringene blir det derfor riktig å si at noen får justert opp tiden til overlapping, men de fleste får noe redusert tiden noe. Hos alle blir rutinene for god, skriftlig dokumentasjon styrket.

Når de opplever dette som innstramminger, er det ikke da kutt, spurte Grüner.

Vi skjønner at dette kan være krevende. Prøve å tilpasse det slik at vi kan få mer ut av arbeidstiden. Vi skal følge dette opp, sier helsebyråden.

Artikkeltags