«Har opplevd kvinnelige kolleger, kursledere og lektorer som har tatt meg i skrittet eller andre steder. Dette midt under praktiske prøver eller i arbeidshverdagen. Men ingen tror det skjer.»

Utsagnet over er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført av tidsskriftet Sykepleien i månedsskiftet januar-februar i år. 21.316 personer oppført i Norsk Sykepleierforbunds medlemsregister deltok i undersøkelsen. I undersøkelsen oppgir mannlige sykepleiere dobbelt så ofte som sine kvinnelige kolleger at de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste tolv månedene.

– Mer enn ventet

5,5 prosent av mennene i undersøkelsen svarer at de har opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra andre ansatte det siste året, mot 2,8 prosent av kvinnene.

Undersøkelsen viser at det er yngre sykepleiere som er mest utsatt for trakassering.

– Omfanget trakassering mot mannlige sykepleiere er større enn jeg trodde, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By til NTB.

Sykepleien har presentert funnene i undersøkelsen gjennom en artikkelserie. En av artiklene består utelukkende av opplevelser som mannlig sykepleiere har fortalt om.

Mange av mennene oppgir at de opplever en betydelig forskjell på hva som er greit at kvinner gjør mot menn, sammenlignet med hva menn kan gjøre mot kvinner.

«Hadde jeg som mann gjort det med kvinner som kvinner har gjort mot meg opp igjennom årene, så hadde jeg fått sparken eller straff», skriver en av mennene.

Få varsler

Den samme undersøkelsen viser at det er relativt få som varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet. Kun én av fem sykepleiere som utsettes for trakassering eller overgrep fra andre ansatte, varsler om hendelsen, skriver Sykepleien.

Over halvparten av de spurte svarer at de ikke vet om arbeidsplassen har rutiner for varsling og håndtering av trakassering og overgrep.

En fjerdedel av dem som ikke varslet oppgir at de fryktet for hvilke konsekvenser det ville fått for deres arbeidssituasjon.

I midten av januar publiserte også Statistisk sentralbyrå en undersøkelse som viser at sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Til NTB sier By at enhver arbeidsgiver har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Dette omfatter også vern mot trakassering i alle former. Arbeidsgiverne har ansvaret for både å forebygge og håndtere trakassering, i tillegg til å følge opp dem som har vært utsatt for dette.