Elleve helsepersonell mistet lisensen i 2016

I 2016 mistet 25 helsepersonell lisensen for tyveri av legemidler.

I 2016 mistet 25 helsepersonell lisensen for tyveri av legemidler. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I tillegg mistet én retten til å skrive ut vanedannende legemiddel.

DEL

I løpet av 2016 avsluttet Helsetilsynet 39 saker som gjaldt reaksjoner mot helsepersonell i Hordaland.

Av disse endte 26 med en form for reaksjon. Elleve mistet lisensen, 14 fikk advarsel og én mistet retten til å skrive ut vanedannende legemidler.

13 saker ble avsluttet uten reaksjon.

Seks tilfeller av seksuell utnyttelse

De vanligste årsakene til tilbakekall av lisensen er misbruk av rusmiddel og adferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, som for eksempel tyveri av legemidler.

På landsbasis mistet 113 personer autorisasjonen i fjor, noe som er 42 mindre enn i 2015.

Ifølge Helsetilsynet må nedgangen ses i sammenheng med at det ble ferdigbehandlet færre saker i 2016 enn året før.

I Hordaland ble det også påpekt brudd på helse- og omsorgslovgivningen hos én virksomhet.

På landsbasis mistet 37 leger, 93 sykepleiere og 68 andre helsepersonell autorisasjonen.

79 av disse var for rusmiddelbruk, 27 for annen adferd i yrkesutøvelsen, 25 for legemiddeltyveri og 24 for helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen.

Tre leger, en sykepleier og to andre helsepersonell mistet lisensen for seksuell utnytting av pasient eller bruker.

Artikkeltags