Stortinget stemte nei til forslag om å utrydde dødelig sykdom

Hepatitt C smitter via blod, og rusavhengige som bruker sprøyter er defor spesielt utsatt. Tilgang til rent utstyr er en viktig faktor for å forebygge, noe de har mye av på sprøyterommet.

Hepatitt C smitter via blod, og rusavhengige som bruker sprøyter er defor spesielt utsatt. Tilgang til rent utstyr er en viktig faktor for å forebygge, noe de har mye av på sprøyterommet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Med åtte stemmers overvekt ble forslaget om å ny plan for å utrydde hepatitt C i Norge nedstemt.

DEL

Som BA omtalte tidligere tirsdag behandlet Stortinget i dag et forslag fra Kjersti Toppe (Sp) om å lage en ny handlingsplan for å bekjempe smitte og dødsfall av virussykdommen hepatitt C. (se faktaboks)

I dag har Norge en handlingsplan som ifølge Toppe er langt mindre ambisiøs enn både Verdens helseorganisasjon sin og anbefalingene fra folkehelseinstituttet.

Hun fremmet derfor et forslag om å vedta en ny plan, med konkrete tiltak og mål om å utrydde sykdommen i Norge innen 2025. 

53 stemte imot mens 45 stemte for da Stortinget behandlet saken tirsdag, og dermed falt forslaget.

Det var representanter fra Høyre, Frp og KrF som stemte imot forslaget.

– Gjelder en utsatt gruppe

Hepatitt C er potensielt dødelig dersom sykdommen går ubehandlet, men det finnes i dag god behandling som kan gjøre pasienter helt friske.

Problemet er at behandlingen er dyr, og den tilbys derfor foreløpig bare til rundt 30 prosent av pasientene. Personer som har sykdommen, men som ikke får behandling, risikerer også å smitte andre.

Sykdommen smitter gjennom blod, og de som injiserer narkotika er derfor spesielt utsatt for smitte. Rundt 80 prosent av alle smittede i Norge er rusavhengige eller tidligere rusavhengige.

– Det hadde aldri blitt akseptert at kronisk syke ikke får behandling dersom det hadde vært snakk om en annen pasientgruppe, sier Toppe til BA.

Også flere av representantene som stemte for Toppes forslag i Stortinget understreket at de fleste som har sykdommen tilhører en allerede utsatt gruppe i samfunnet.

– Gjør nok allerede

Helseminister Bent Høie (H) understreket at han også synes at forekomsten av hepatitt C blant rusavhengige er for høy i Norge, og at det er noe regjeringen tar på alvor.

Han pekte på at det gjøres mye i helseregionene for å forebygge og sikre behandling av hepatitt C, samt at regjeringen har bevilget penger både til opptrapping av rusfeltet og nasjonal overdosestrategi.

– Jeg mener derfor at strategien, slik den er utformet i dag, gir et godt grunnlag for videre handlinger. Jeg er skeptisk til at vi hver gang vi skal gjøre handlinger ut mot pasientene, først må utarbeide en handlingsplan. Her er det et område der tiltakene er vel definert, der de prioriterte områdene er vel definert, og der vi i realiteten er i gang med å gjennomføre de tiltakene som er anbefalt, sa helseministeren fra Stortingets talerstol. 

Hepatitt C

Hepatitt C er en virussykdom som hos 60-75 prosent av de smittede kan få et kronisk forløp, med risiko for utvikling av skrumplever og leverkreft.

Det er identifisert minst seks ulike genotyper og cirka 30 subtyper av hepatitt C-viruset (HPC). I Norge er cirka halvparten av tilfellene genotype 3 og cirka 40 prosent er genotype 1.

Ved Helse Bergen har cirka 40 prosent av pasientene genotype 1, mens 55 prosent har genotype 3.

Rundt 80 prosent av alle med hepatitt C i Norge tilhører eller har tilhørt rusmiljøet.

Hepatitt C smitter i hovedsak via blod. Hovedsmittemåten i Norge er sprøytedeling mellom personer som injiserer narkotiske stoffer. Enkel tilgang til rent brukerutstyr er derfor det viktigste forebyggende tiltaket.

Uten behandling vil 30 prosent av alle med kronisk hepatitt C utvikle skrumplever. Ved skrumplever er det risiko for leversvikt og leverkreft, men ikke alle med skrumplever har et alvorlig forløp.

Verdens helseorganisasjon har estimert at cirka tre prosent av verdens befolkning er smittet av viruset, og at cirka 130-170 millioner mennesker har kronisk infeksjon.

Kilde: FHI og Helse Bergen

Artikkeltags