Den nye bussen er 24 meter lang og blir den lengste bussen i Norge. I dag ankom den Bergen på Dokkeskjærskaien. Den ble transportert av Sea-Cargo (se video).

Direktøren i Skyss Oddmund Sylta, fylkesvaraordføreren Mona Hellesnes, en del politikere og folk fra Tide og Skyss var til stede.

LINJE 9

Superbussene skal om noen uker setter inn på busslinje 9, som går fra Festplassen til Kronstad. Etter at den nye Høgskolen åpnet dørene på Kronstad i august, er det sterk vekst i persontrafikken mellom sentrum og Kronstad.

– Bakgrunnen for at linje 9 er valgt, er at det er en enkel og forholdsvis strak og flat trasé med få holdeplasser. Det er ikke billettering om bord, så linje 9 er også et godt valg med tanke på tilgjengelighet av billettautomater på de få holdeplassene som er, sier Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgiver i Skyss til BA.

ELEKTROMOTOR

Bussene er produsert hos bussfabrikanten van Hool i Belgia, og er resultat av et samarbeid mellom Skyss og HOG, som er en interesseorganisasjon for energinæringen.

Hjulene på bussene drives av en elektromotor, som igjen får energi fra biogass og fra bremsesystemet. På den måten blir de mye mer energigjerrige enn dagens busser