Tirsdag ettermiddag ble resultatene fra de nasjonale prøvene klare. Her kommer det frem at ungdomsskoleelever i Hordaland ligger under landsgjennomsnittet i flere fag.

SE RESULTATET PÅ HVER ENKELT UNGDOMSSKOLE I BERGEN NEDERST I SAKEN.

Tallene viser at 8. klassingene i Bergen ligger like over landsgjennomsnittet i engelsk, mens bergenserne er like gode som landsgjennomsnittet i lesing og regning.

FYLKET TREKKER NED

I Hordaland fylke ligger 8. trinn under landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk.

Når det gjelder 9. klassingene ligger Bergen likt med resten av landet når det gjelder lesning og like over snittet når det gjelder regning.

I fylket ellers ligger 9.klasse like under snittet i lesing og på snittet i regning.

STORETVEIT SKOLE BLANT DE BESTE

En av ungdomsskolene som gjør det absolutt best på nasjonale prøver, både når det gjelder 8. trinn og 9. trinn er Storetveit skole. (se tabell under)

– Jeg har ikke fått sett så mye på resultatene av de nasjonale prøvene, men vi er selvfølgelig svært glade for et godt resultat, både på 8. trinn og 9. trinn, sier rektor Marit Røine.

– Når det gjelder 8.trinn, må jeg få lov til å skryte av barneskolene som disse elevene kommer fra. Vi hadde de nasjonale prøvene ganske tidlig på året. Resultatet viser at elevene har et svært godt læringsmiljø på de barneskolene de har gått på. Det er Minde, Bønes, Slettebakken og Paradis sin fortjeneste at vi gjør det så bra, sier Røine.

Hun berømmer også de ansatte ved skolen.

– Jeg er stolt over det gode læringsmiljøet på skolen vår. Det er ikke slik at vi jobber spesielt mye opp mot nasjonale prøver. Vi prøver å ha fokus på godt læringsmiljø og god oppfølging av elevene, sier Røine.

Hun er positiv til nasjonale prøver og synes de fungerer som et godt måleverktøy for lærerne.

– Dette handler om å bli testet i grunnleggende ferdigheter. Prøvene gir oss også en pekepinn hvor vi trenger å sette inn eventuelle tiltak, sier Røine.

OSLO ER BEST

I gjennomsnitt er jenter sterkere i lesing enn guttene på begge skoletrinn. I regning er det motsatt. Engelskferdighetene er bare testet på åttendeklassingene. Der scorer begge kjønn likt.

Oslo ligger best an på fylkesoversikten i alle fag både i åttende og niendeklasse.

– Det er enda bedre enn vi kunne håpe på. Det er utrolig hyggelig å se. Det viser med all tydelighet at den innsatsen som gjøres i osloskolen, bringer resultater for elevene, sier skolebyråd Anniken Haugli (H) til NTB.

Her er listen over de skolene som har scoret høyest på prøvene i Bergen. Tallene viser gjennomsnittet på hver enkelt skole:

Skole

Engelsk 8. trinn

Skole

Lesning 8. trinn

Skole

Regning 8. trinn

Skole

9. trinn lesning

Skole

Regning 9. trinn

St. Paul

57

Storetveit

55

St. Paul

55

Bergen K.g

61

Hop

58

Storetveit

55

Ytrebygda

54

Storetveit

54

Nattland

57

Nattland

57

Bergen K. grunnskole

53

Bergen K.grunnskole

53

Danielsen

54

Eidsvåg

57

Bergen K.grunnskole

56

Hop

53

Hop

53

Ytrebygda

53

St. Paul

56

Danielsen

56

Ytrebygda

53

Rådalslien

53

Hop

53

Storetveit

56

Storetveit

55

Danielsen

52

St. Paul

52

Nattland

53

Danielsen

56

Rådalslien

55

Rå skole

52

Danielsen

52

Bergen K.grunnskole

52

Hop

56

Olsvik

55

Skranevatn.

52

Rå skole

52

Rådalslien

52

Rådalslien

56

Rå skole

55

Breimyra

51

Nattland

51

Rå skole

51

Olsvik

56

Mjølkeråen

55

Lynghaug

51

Skranevatn.

50

Skranevatn.

51

Rå skole

55

Ytrebygda

55

Rothaugen

51

Rothaugen

50

Slåtthaug

51

Slåtthaug

55

Kirkevoll

55

Rådalslien

51

Mjølkeråen

50

Mjølkeråen

50

Mjølkeråen

55

St. Paul

54

Gimle

50

Slåtthaug

50

Blokkh.

50

Breimyra

55

Slåtthaug

54

Holen

50

Blokkh.

50

Breimyra

50

Ytrebygda

54

Skranevatn.

54

Kyrkjek.

50

Åstveit

50

Rothaugen

49

Rothaugen

54

Eidsvåg

53

Kirkevoll

50

Ytre Arna

50

Åstveit

48

Åstveit

54

Åstveit

53

Mjølkeråen

50

Breimyra

49

Kyrkjek.

48

Kirkevoll

54

Kjøkkelvik

53

Nattland

50

Lynghaug

49

Gimle

48

Kjøkkelvik

54

Blokkh.

53

Slåtthaug

50

Holen

49

Garnes

48

Skranevatn.

53

Lynghaug

53

Blokkh.

49

Kyrkjek.

49

Olsvik

48

Blokkh.

53

Gimle

53

Garnes

49

Kirkevoll

49

Ytre Arna

47

Lynghaug

53

Breimyra

52

Kjøkkelvik

49

Kjøkkelvik

49

Lynghaug

47

Holen

52

Rothaugen

52

Ortun

49

Ortun

49

Holen

47

Kyrkjek.

51

Holen

52

Olsvik

49

Gimle

48

Kirkevoll

47

Gimle

51

Garnes

52

Sandgotna

49

Garnes

48

Ortun

47

Garnes

51

Kyrkjek.

51

Åstveit

49

Olsvik

48

Sandgotna

47

Sandgotna

51

Sandgotna

51

Eidsvåg

47

Sandgotna

48

Kjøkkelvik

46

Ytre Arna

50

Ytre Arna

51

Ny Krohnb.

47

Eidsvåg

47

Eidsvåg

46

Ortun

50

Ortun

50

Ytre Arna

46

Ny Krohnb.

44

Ny Krohnb.

42

Ny Krohnb.

43

Ny Krohnb.

46

ENGELSK 8. trinn

LESING 8. trinn

REGNING 8. trinn

LESING 9. trinn

REGNING 9. trinn

Bergen

51

Bergen

50

Bergen

50

Bergen

54

Bergen

54

Hordaland

49

Hordaland

49

Hordaland

49

Hordaland

53

Hordaland

53

Nasjonalt

50

Nasjonalt

50

Nasjonalt

50

Nasjonalt

54

Nasjonalt

53