Gå til sidens hovedinnhold

Her går halvparten av Bergens busspassasjerer på

Artikkelen er over 7 år gammel

Tror du at det er Bygarasjen som er det store busstoppet i Bergen, tar du grundig feil.

Her, i dette området, er det daglig 22.240 påstigninger til buss og bane hver dag. I Bygarasjen er det 4860 påstigninger daglig, altså fire ganger mindre.

Se interaktivt kart nederst i saken.

Tallene har BA hentet ut fra to rapporter laget for Skyss, som gir dem grunnlagsmateriale for videre planlegging av kollektivtrafikken i Bergen.

DYR BYGARASJE

I Bergen sentrum går om lag 50.000 passasjerer på buss og bane hver dag. Det viser seg at Bygarasjen, som fylkeskommunen i fjor brukte 100 millioner kroner for å ruste opp som kollektivknutepunkt, i dette bildet er temmelig perifer.

Bygarasjen dekker bare 16 prosent av boligene og arbeidsplassene i sentrum, og bare 12 prosent av alle som skal på en buss, går på her.

Olav Kyrres gate og Festplassen har, sammen med Bybanestoppet ved Byparken, 19.500 påstigninger daglig. Det er nesten halvparten av alle påstigninger i sentrum.

Også busstoppet på Torget har flere påstigninger enn Bygarasjen, viser oversikten til konsulentselskapet Cowi.

Det tallene BA har hentet ut fra Skyss viser, er at folk vil gå på og av buss og bane av mest mulig sentralt. Det heter sentrum av en grunn, som bildet til høyre viser.

  • Bergen busstasjon har 9900 arbeidsplasser og innbyggere 400 meter fra seg.
  • Bryggen har 10.500 arbeidsplasser og innbyggere 400 meter fra seg
  • Olav Kyrres gate/Festplassen har 17.000 arbeidsplasser og innbyggere 400 meter fra seg.
  • Torget har 15.800 arbeidsplasser og innbyggere 400 meter fra seg.
  • Møhlenpris har 7200 arbeidsplasser og innbyggere 400 meter fra seg.

I morgen, onsdag, skal Bybanen til Åsane diskuteres i Bergen næringsråd. Partigruppene til Høyre, Frp og Ap vil ha Bybanen i tunnel, uten at det er særlig klart hva det vil innebære av eventuelle underjordiske stopp. Heller ikke hvor disse eventuelt skal ligge.

– Det er viktig at det legges til rette for buss også når vi skal bygge Bybanen mot nord. Men hvor bybanestoppene skal ligge, det må politikerne ta seg av, sier Ingrid Dreyer i Skyss.

HVOR BØR STOPPENE LIGGE?

– Bybanen har syv ganger flere påstigninger i Byparken enn i Bygarasjen. Sier dette noe om hvor nye stopp for Bybanen bør ligge?

– Sentrum vil være ekstremt viktig for kollektivtrafikken i all fremtid. Men Bygarasjen er også veldig viktig for bussene, særlig de lange rutene, sier Dreyer.

Trengselen er stor på de mest sentrale holdeplassene, og kapasiteten er mer eller mindre sprengt i sentrum.

– Spesielt gjelder dette i rushtiden. Vi ønsker å ha hyppigere avganger på de sentrale linjene, men dette er krevende rett og slett fordi det begynner å mangle på plass, sier Dreyer.

– Vil ikke en Bybane mot nord erstatte en del av bussene i sentrum?

– Det kommer an på hvor traseen skal ligge, går den i tunnel må vi ha et supplerende busstilbud i sentrum og Sandviken. Uansett trasé må vi trolig også ha et parallelt ekspressbusstilbud mot nord, sier Dreyer.

Et av temaene på Bybane-konferansen i morgen er reisetiden for Bybanen til Åsane. Fagetaten kommer med nye tall i dag, men som BA har forklart tidligere er forskjellen på en Bybane i dagen og en Bybane i tunnel svært liten.

Se hvor mange påstigninger det er på de mest brukte stoppene på BAs interaktive kart her:

Kommentarer til denne saken