Her satt 527 ulovlig lenge i fjor

Altfor mange sitter mer enn 48 timer i politiarresten i Bergen.

Altfor mange sitter mer enn 48 timer i politiarresten i Bergen. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

– Personlig krenkende og helsemessig skadelig, mener justistoppene i Bergen. Nå ber de regjeringen gripe inn.

DEL

Politimesteren, sorenskriverne, fengselsdirektør, advokatforeningen og førstestatsadvokaten i Hordaland er unisont enige: Dette går ikke lenger - noe må gjøres!

Sammen har lederne for domstolene, politiet, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen sendt brev til justisminister Anders Anundsen.

– SKADELIG FOR INNSATTE

Bakgrunnen er den anstrengte varetektssituasjonen og mangelen på fengselsplasser.

I fjor ble drøyt 2800 personer pågrepet og satt i varetekt. Av disse ble 527 sittende over 48 timer i politiarresten, noe som tilsvarer 19 prosent.

Det er lengre enn det regelverket tilsier. Den europeiske torturkommisjonen har tidligere kritisert praksisen, og justistoppene i Bergen er enige om at dette både er krenkende og skadelig for de innsatte.

Den kritiske varetektssituasjonen er ikke av ny dato. BA har skrevet flere artikler om saken, senest i januar i år.

Også for fire år siden sendte de en tilsvarende bekymring til daværende justisminister Knut Storberget fra Ap, uten at det førte til noen endringer.

MÅ LØSLATE SIKTEDE

– Terskelen for bruk av varetekt må heves på grunn av plassproblemer. Det gir ikke samfunnet den nødvendige beskyttelse mot kriminalitet, heter det i brevet som blant andre er undertegnet av politimester Geir Gudmunsen.

Ifølge regiondirektør Per S. Våge i Kriminalomsorgen er kapasiteten i fengslene i Bergens-området fullt utnyttet. Til sammen er det 500 fengselsplasser. Nylig satt 128 i varetekt, og de øvrige 372 plassene ble brukt til soning.

– Det betyr at det ikke er noe å gå på, konkluderes det i brevet.

Siden det flere andre steder i landet er mangel på både varetektsplasser og soningsplasser, blir problemet ikke løst før kapasiteten blir utvidet, mener justistoppene - som ber statsråden om å følge opp saken.

Artikkeltags