Det viser en oversikt over ulykkespunkter på fylkesveier og utvalgte riksveier fra Statens vegvesen.

Til sammen har det vært 248 ulykker fordelt på bare 45 hundremeterstrekninger i Bergen i perioden 2008–2012. I 19 av disse ulykkene har personer blitt alvorlig skadet.

FOTGJENGERE PÅKJØRT

Ulykkene i oversikten består både av kollisjoner mellom biler og andre kjøretøyer, inkludert sykler og motorsykler, og av kollisjoner mellom kjøretøyer og fotgjengere.

Blant annet i Nattlandsveien er det et punkt som utmerker seg i sistnevnte kategori. I seks av de åtte ulykkene i perioden har fotgjengere har blitt påkjørt nettopp her.

Steder som Christies gate ved Festplassen og sørligste del av Bryggen i Sentrum har hatt henholdsvis fire og syv ulykker med personskader i perioden.

Nærmere halvparten av ulykkespunktene ligger i veikryss, blant annet krysset Lyderhornsveien/Gravdalsveien på Laksevåg, hvor det har vært syv ulykker med personskader fra 2008 til 2012.

Også Fjøsangerveien utmerker seg i oversikten. Kjører man den sørover fra Lungegårdskaien i sentrum til Fabrikkgaten, passerer man hele syv ulykkespunkter.

FÆRRE ENN FØR

Ulykkespunktene er strekninger Statens vegvesen følger med på fordi de kan si noe om hvor veien trenger trafikksikkerhetstiltak.

– Historisk sett er antall ulykkespunkter redusert kraftig, sier seniorrådgiver Tor Høyland i Statens vegvesen til BA.

– Krysset Nattlandsveien/Landåsveien er et punkt hvor det har vært vanskelig for bilister å se fotgjengere som krysser veien. Vi har derfor satt opp belysning som skal gjøre bilister ekstra oppmerksomme på overgangsfeltet. Dersom det ikke gir utslag, må vi vurdere fysiske fartsdempere, sier Høyland.

Men selv om det er flere ulykker på samme sted i løpet av en periode, er det ikke sikkert at veien vil bli utbedret.

– Tallene er ikke helt representative i seg selv, fordi det er snakk om små tall. Derfor er det også nødvendig at vi analyserer ulykkene før vi konkluderer, sier Høyland.

UTBEDRINGER

18 av de 45 ulykkespunktene er allerede utbedret eller under utbedring. Blant annet er det satt av penger til å utbedre det nevnte krysset på Laksevåg allerede neste år.

– Noen av punktene er utbedret nettopp fordi det har vært mange ulykker der, andre er utbedret av andre årsaker, for eksempel fordi de omfattes av andre endringer, forklarer han.

Dette gjelder blant annet Steinestøveien mellom Nyborg og Hordvik i Åsane, hvor det er registrert hele fire ulykkespunkter. Når Eikåstunnelen er ferdig, vil dette området få en ny trasé som trolig gjør tre av disse punktene mindre utsatt for ulykker.

Et annet eksempel er Danmarks plass, som allerede er et kjent ulykkespunkt i Bergen. Med 23 ulykker innenfor hundre meter vei topper Danmarks plass listen, og er også det eneste ulykkespunktet i femårsoversikten som inkluderer en dødsulykke.

– I all hovedsak er ulykkene på Danmarks plass ulykker hvor det er lettere personskader. En av grunnene til at dette punktet har flest ulykker er at det er svært stor trafikk der, og da blir faren for en ulykke større. Kjøremønsteret på Danmarks plass ble endret da Bybanen kom i 2010. Dette skal i utgangspunktet bety at det er et enklere kryss nå enn før.

HER ER ALLE ULYKKESPUNKTENE

Her er listen over ulykkespunktene på bergensveiene. Oversikten, som er utarbeidet av Statens vegvesen, er basert på ulykkesstatistikk i perioden 2008 - 2012.

 • Garnesvegen/Vestlivegen (Fv276): 4 ulykker.
 • Sandviksveien ved Sandvikseien 60 (Fv585): 4 ulykker.
 • Bontelabo (Fv585): 4 ulykker.
 • Slottsgaten ved Slottsgaten 1 (Fv585): 4 ulykker.
 • Bryggen/Lodin Leppes gate (Fv585): 4 ulykker.
 • Bryggen/Finnegårdsgaten/Torget (Fv585): 7 ulykker.
 • Vetrlidsallmenningen (Fv264): 5 ulykker.
 • Kong Oscars gate/Strømgaten (Fv585): 4 ulykker.
 • Carl Konows gate/Fyllingsveien (Fv582): 6 ulykker.
 • Lyderhornsveien/Garvdalsveien (Fv582): 7 ulykker.
 • Lyderhordsveien ved Loddefjord bussterminal (Fv197): 4 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Øvre Fyllingsveien/Morad Mjeldes vei (Fv280): 4 ulykker.
 • Askøyveien/Godviksvingene (fv562): 5 ulykker.
 • Folke Bernadottes veg ved Spectrum (Fv540): 6 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Torgny Segerstedt vei/Sælenveien (Fv 285): 4 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Haukelandsveien/Ibsens gate (Fv585): 5 ulykker.
 • Nattlandsveien/Vognstølen (Fv585): 6 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Nattlandsveien/Landåsveien (Fv585): 8 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Nattlandsveien/Landåssvingen (Fv585): 6 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Nattlandsveien/Sofus Madsens vei (Fv585): 4 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Nesttunveien/Tjernveien (Fv582): 5 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Straumeveien/Øvre Kråkenes (Fv556): 5 ulykker (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Straumeveien/Bønesskogen (Fv556): 7 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Ytrebygdsveien ved nummer 23 (Fv556): 4 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Fjøsangerveien/Lungegårdskaien (E16): 7 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Fjøsangerveien/Strømgaten (E16): 7 ulykker.
 • Christiesgate v/ Festplassen (E16): 4 ulykker.
 • Osvegen v/ sving til Øvre Kirkebirkeland (E39): 5 ulykker.
 • Fjøsangerveien v/ nr 105-107 (E39): 4 ulykker.
 • Fjøsangervegen/Minde Alle (E39): 4 ulykker.
 • Fjøsangervegen/Fabrikkgaten (E39): 8 ulykker.
 • Fjøsangervegen/Bjørnsonsgaten (E39): 8 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Danmarks plass (E39): 23 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Avkjøringsfelt til Gamle Bergen i retning nord (E39): 4 ulykker.
 • Påkjøringsfelt fra Gamle Bergen i retning nord (E39): 4 ulykker.
 • Steinestøvegen v/Hjelles bakeri (E39): 5 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Steinestøvegen v/Vikaleitet (E39): 5 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Steinestøvegen v/Ovnen (E39): 5 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Steinestøvegen/Hylkjevegen (E39): 4 ulykker.
 • Nygårdstunnelen v/munning øst (begge retninger)(Rv555): 5 ulykker.
 • Nygårdstunnelen v/lavbrekk (begge retninger) (Rv555): 7 ulykker.
 • Puddefjordsbroen i retning sentrum (Rv555): 4 ulykker.
 • Sotravegen v/busslomme Sotrabroen (Rv555): 4 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Lagunen v/busslommer (Rv580): 5 ulykker. (Utbedret i perioden/Utbedring pågår)
 • Flyplassvegen v/Siljustøl (begge retninger) (Rv580): 4 ulykker.