Gå til sidens hovedinnhold

Her skjuler det seg 20 skipsvrak

Artikkelen er over 7 år gammel

DS «Topdal» er blant skipsvrakene som skjuler seg på bunnen av Store Lungegårdsvann, som ligger i Bergen sentrum. – Vi fikk litt panikk da vi hørte om planene til Bergen kommune.

Det sier Trygve Tønnesen, som er leder i Tveit Historielag.

Tveit er en del av Kristiansand kommune, og historielaget derfra har engasjert seg sterkt i historien om den gamle dampbåten, som endte sine dager på bunnen av Store Lungegårdsvann i 1946.

Dampbåten, som ble bygget ved Christianssands Mækaniske Verksted i 1874, er en viktig del av lokalhistorien til tidligere Tveit kommune.

I 1896 ble båten solgt til Bergen, og gikk blant annet i trafikk mellom Bergen og Askøy og Bergen og Alvøen.

FIKK DET TRAVELT

I forbindelse med byggingen av Ulrikstunnelen vil Jernbaneverket tømme fjellmasser i Store Lungegårdsvann.

Fordi bunnen er dekket med et tjukt lag av potensielt forurensende mudder er Bergen kommune positiv til forslaget, fordi massene vil dekke over og hindre spredning av mudderet.

Men dette vil også føre til at skipsvrakene, som ifølge Sjøfartsmuseet i Bergen er minst tjue i tallet, også vil dekkes til.

– Vi har i de siste årene undersøkt mulighetene for å få båten hevet og restaurert. I fjor vår fikk vi tatt sonarbilder av båten, som viser at den er i forholdsvis god stand, forteller Tønnesen.

– Ettersom det kommer til å bli veldig dyrt å få den hevet, sikkert titalls millioner, hadde vi ikke kommet lenger i arbeidet. Vi har henvendt oss til noen som kan være potensielt interessert i å sponse hevingen av båten.

Da de fikk se utlysningen fra Fylkesmannen i Hordaland om at det er søkt om å dekke til bunnen i Store Lungegårdsvann, fikk det lille historielaget det plutselig travelt.

– Vi skal sende inn en innsigelse, for vi mener båten har både lokal og nasjonal historisk verdi. Det er en av de siste gjenværende dampbåtene i verden som ble drevet med propell, sier Tønnesen.

– Det er en veldig flott båt, og det hadde vært fantastisk å få den opp.

OLDEFAR PÅ BÅTEN

Det var Ketil Svendsen som gjorde BA oppmerksom på det store engasjementet for DS «Topdal» som finnes i sørlandskommunen.

– Min egen interesse for båten er familiær, min oldefar var i flere år førstemaskinist ombord, forteller han.

Han gjorde også Tveit historielag oppmerksom på planene om å fylle stein i vannet og dermed begrave deler av båten.

– Jeg synes det er hyggelig at de har engasjert seg slik i saken, sier Svendsen.

Jernbaneverket, som er de som søker om å få fylle masser i vannet, har leid inn Norconsult til å lage en tiltaksplan og miljørisikovurdering av planen.

I rapporten fra Norconsult nevnes det et det ligger skipsvrak på bunnen av Store Lungegårdsvann, i tillegg til flyvraket av Lancaster ND 332, som gikk ned under andre verdenskrig.

– INGEN VERDI

«Vrakene har ingen spesiell verdi, med unntak av MS Topdal som var den første dampbåten på Vestlandet. Bergen Museum skal undersøke båten høsten 2013 og en trolig konklusjon er at de ikke vil tillate at båten tildekkes med masser» heter det i rapporten.

Arild Marøy Hansen, amanuensis ved Bergens Sjøfartsmuseum, er ikke helt enig i at de andre skipene ikke har verdi.

– Det ligger minst tjue vrak der. Disse er de vi kan se, og med tanke på hvor dype mudderlagene er, ligger det trolig flere der, sier han.

Han forteller at de har fått lokalisert og fotografert med sonar alle vrakene man kan se på overflaten i Store Lungegårdsvann.

– Det ligger en del gamle bergenske flakeskuter der, for eksempel, så det er ikke bare DS «Topdal» som er interessant, selv om den kanskje er den mest interessante, mener han.

– DS «Topdal» var en av de første propelldrevne dampbåtene. Den var svært intakt da den gikk ned i 1946. Og den var faktisk bygget i jern, ikke i stål.

VERNET

Etter kulturminneloven er alle vrak som er eldre enn hundre år fra byggedato vernet, så det kan ifølge Marøy Hansen by på problemer å få gjennomført utfyllingen av vannet.

Sjøfartsmuseet jobber nå med en rapport over vrakene på sjøbunnen, som de ifølge Marøy Hansen skal levere i god tid innen innsigelsesfristen.

– Jeg vil ikke forskuttere hva vi skal innstille, men det kommer nok til å bli en diskusjon om ulike samfunnsinteresser knyttet til dette. sier han.

Byrådet i Bergen har stilt seg positive til planene om å benytte masser fra Ulriken til utfylling av store Lungegårdsvann.

Fristen for å komme med innsigelser til planene er 20. februar.

Kommentarer til denne saken