Gå til sidens hovedinnhold

Her vil de gjøre heroin overflødig

Artikkelen er over 6 år gammel

– Målsettingen er å komme i kontakt med dem som vi ellers ikke når, samt å fjerne markedet for ulovlig heroin i Bergen.

I lyse og nyoppussede lokaler i Møllendalsveien 31 er det straks klart for å ta imot de første pasientene.

Lavterskel LAR-tilbudet er Helse Bergens største bidrag til kampen mot åpne russcener, og skal gi heroinavhengige mulighet til behandling innen få dager, i stedet for måneder som prosessen kan ta i vanlig LAR.

– Det er viktig å understreke at det er tilgjengeligheten som gjør dette til et lavterskeltilbud. Diagnosen for å kvalifisere til LAR skal utredes like grundig som før, sier Christian Ohldieck, overlege og seksjonsleder for legemiddelassistert behandling (LAR) i Helse Bergen.

RASK BEHANDLING

M31, som senteret heter, åpner førstkommende mandag. Her skal et fast personale på fem pluss lege og psykolog stå parat til å ta imot dem som kommer innom, i tillegg til personale fra inntaksenheten i LAR.

– Det første som skjer når noen kommer innom, er at de får en samtale der det gjøres en vurdering av deres behandlingsbehov. Primært er det heroinavhengige som er målgruppen, men vi avviser ingen. Vi vil bistå andre som kommer hit med ønske om behandling ved å vurdere dem for andre behandlingstilbud, forklarer Ohldieck.

Viser det seg at pasienten kan være aktuell for LAR, innhentes informasjon fra andre instanser, som kan si noe om diagnostiske vurderinger som er blitt gjort tidligere og hvilken behandling pasienten har vært gjennom. Med pasientens samtykke, så klart.

– Vurderingen skal gjøres like grundig som i vanlig LAR, men det skal gå mye fortere. Innen få dager etter vurderingssamtalen skal vi kunne gi tilbud om oppstart, sier Henriette Blattmann, daglig leder for M31.

OPPMØTE HVER DAG

En viktig del av arbeidet blir å kartlegge pasientens målsetting med behandlingen. Noen ønsker å gå inn i behandlingen med mål om å bli rusfri. For andre vil rusfrihet være en for krevende målsetting på kort sikt, forklarer Ohldieck.

– Er ikke poenget med LAR at man skal bli rusfri?

– LAR holder deg unna heroin, fordi det medikamentet du får, enten Subuxone eller metadon, demper suget. I tillegg er et av hovedmålene våre å komme i kontakt med den gruppen som ofte kalles «hard to reach», altså de vi ikke når med det ordinære behandlingstilbudet, sier Ohldieck.

– De som går inn i vårt lavterskel LAR-tilbud må møte her hver dag, syv dager i uken, og få medisinen under daglig overvåket inntak. Det gir oss mulighet til å etablere kontakt med og relasjon til pasientene, og det er viktig for forsvarligheten av behandlingen, fortsetter han.

– Medikamentet er selvsagt kjempeviktig for de det gjelder, men vi vil også være en kartleggings- og koordineringsenhet. Det blir viktig at også andre deler av hjelpeapparatet kobler seg på, som fastlegen og sosialtjenesten.

– Målsettingen er at pasienten gjennom denne kontakten og behandlingen etter hvert kommer i posisjon til å etablere sitt liv utenfor de åpne russcenene, forklarer Blattmann.

FØRSTE I NORGE

Mandag i forrige uke presenterte Bergen kommune resultatet av en kartlegging av de rusavhengige i Bergen.

Ifølge kartleggingen er det bare 2,1 prosent av de rusavhengige i Bergen som ikke er i LAR.

– Er det behov for dette tilbudet når tallet er så høyt?

– Målet vårt er å få så mange som mulig av de heroinavhengige i LAR. Det øker pasientens livskvalitet betydelig, og det reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død. Det reduserer også faren for å havne i kriminalitet og prostitusjon. Disse behandlingseffektene kommer raskt etter oppstart, og gjelder også de som ikke har rusfrihet som målsetting med behandlingen, sier Ohldieck.

– I tillegg er denne undersøkelsen basert på informasjon fra kommune og NAV, og omfatter bare de som er i kontakt med disse tjenestene. De som ikke er kartlagt i undersøkelsen er kanskje nettopp de som er «hard to reach», som er den viktigste gruppen for oss å nå, sier Blattmann.

Som første i Norge vil M31 tilby oppstart med metadon også til pasienter som ikke er rusfri. Dette er vel utprøvd i andre land, men ikke i Norge.

– Ett av Helse Bergen sine viktige bidrag i kampen mot åpne russcener er å redusere omsetningen av illegale opioider, som stort sett er heroin. Det var heroinomsetningen som i sin tid skapte de åpne russcenene og som i stor grad bidrar til å vedlikeholde dem, sier Ohldieck.

– I tillegg er det vår antakelse at de som er hardest avhengig av heroin vil kunne ha bedre effekt av metadon, sier Blattmann.

Det er et tak på femti pasienter som kan være i daglig behandling på M31.

– Dette skal ikke være et varig behandlingsbehandlingssted for den enkelte. Vi håper jo at pasientene etter hvert vil være klare for å gå videre til ordinær LAR – behandling, med bolig og oppfølging i de ulike bydelene, og da blir det plass til nye, sier Blattmann.

ØNSKER SOSIALT MØTESTED I KJELLEREN

M31 synes det er en veldig god idé å få Møtestedet eller et tilsvarende tilbud i samme lokaler.

I forrige uke sa sosialbyråd Eiler Macody Lund til BA at han ser for seg at Kirkens Bymisjon sitt tilbud Møtestedet kan flytte inn i de tomme kjellerlokalene i M31.

Det er både Christian Ohldieck og Henriette Blattmann positive til.

– Avdeling for rusmedisin skal drive helse- og sosialfaglig kartlegging og behandling. Sosiale møtesteder er svært viktig for pasientene og for handlingsplanen mot åpne russcener, men det er ikke en oppgave for spesialisthelsetjenesten å drive dem, forteller de.

– Nettopp av den grunn mener vi at det hadde passet bra å ha et slikt tilbud, drevet av kommunen eller frivillige institusjoner, i byggets første etasje. Vi mener det er en veldig fordel at tilbudene til pasientene våre ikke blir fragmentert, og vi er derfor svært interesserte i et slikt samarbeid.

Slike planer ligger uansett et stykke frem i tid.

– Akkurat nå er det en garasje der nede, sier Blattmann.

Kommentarer til denne saken